Björkmans släkt

Den här släktutredningen är uppgjord av Hjalmar Björkman, vars egna släktuppgifter finns i tabell 14, på sidan 19. Hans farfar Hans Anders Björkman var född i Kristinestad men flyttade år 1815 till Gamlakarleby där han och hans efterkommande bedrev en omfattande handel. Släktutredningen publicerades år 1930 i boken ”Släkten Björkman från Kristinestad” som gavs ut av Finska Litteratursällskapet.

Den här Björkmanska släkttavlan är inte komplett men de viktigaste personerna i Kristinestad finns med, åtminstone den släktgren som leder ned till Erik Tötterman.