Rådhusparken.

Rådhusparken sommaren 2006.

De 6 tomterna framför det nya rådhuset löste staden in efter hand för att få ett luftigare område och så att rådhuset skulle framträda bättre. På båda sidorna i den här Rådhusskvären planterades sedan blommor och träd och anlades gångar. Området blev efter en tid blev en vacker park, den så kallade Rådhusparken.

Då det nya rådhuset skulle byggas löste staden in hela tomten 161, där repslagaren Anders Åkerberg bodde. Åkerbergs gård flyttades bort och endast källaren lämnades kvar. Hälften av tomterna 122 och 123 löstes också in för att få en tillräckligt stor tomt.

De första tomterna som löstes in i början av 1850-talet var de som låg närmast rådhuset. Den stora tomten nr 121 på den södra sidan ägdes av rådman Sjöberg och de två mindre tomterna på andra sidan ägdes av skräddare Grönlund på nr 159 och handlandeänkan Brita Sundman på nr 160.

Den andra stora tomten på den södra sidan ägdes av kommerserådet Simon Anders Wendelins arvingar och den löste staden in i slutet av 1870-talet. I samma veva löste staden in också de två mindre tomterna på den motsatta sidan. Nr 157 ägdes av handlande Barkman och nr 158 av målare Nissén.

Efter att alla dessa tomter hade blivit inlösta och gårdarna bortflyttade, så kunde hela området framför rådhuset anläggas till park. Den är i dag väl skött och då marknader ordnas så är den ett populärt ställe fö r både handlare och besökare.

Flera foton.

Blommor och en inbjudande parkbänk i Rådhusparken sommaren 2006. Mellan träden syns lite av systrarna Ekmans gård.
Vissa marknadsförsäljare har funnits på samma plats i Rådhusparken sedan urminnes tider, känns det som när man ser skyltarna med ”Pölypussit” och ”Kotimaiset metrilakut”. Fotot från rådhusets torn sommaren 2010.
Åtminstone under sommarmarknaden är Rådhusparken ett omtyckt ställe, där träden kan ge svalka och skydd mot solen. Fotot från sommaren 2019.
Marknadsbesökarna trängs i Rådhusparken under sommarmarknaden 2021. Fotot taget från rådhusets trappa.
Sommarmarknad i Rådhusparken år 2021.
I oktober 1963 fick Rådhusparken nya lampor och Rafael Olin passade då på att träna mörkerfotografering från rådhustrappan. Här står brunnen fortfarande på gatan och bilisterna måste runda den på den norra sidan. Ur Museiverkets samlingar.
Valborgsfirande med ballonger och majvippor i Rådhusparken år 1964. Foto av Rafael Olin, SLS:s arkiv.
Folk i rörelse i Rådhusparken år 1969. Foto av Rafael Olin, SLS:s arkiv.