Västra Långgatans gårdar.

På Claes Claessons stadsplan från 1651, så fanns det endast 3 längsgående gator i Kristinestad. Den längsta av dessa var Långgatan, som började vid Norra Kvarnberget i Norrstan och slutade mitt emellan Hållfastska gatan och Parkgatan. Från början var den 750 meter lång men har sedan förlängts i den södra ändan, så att längden i dag är 1 100 meter. Då man på 1700-talet delade de nedersta kvarteren med en ny långgata, så fick den nya gatan namnet Östra Långgatan och den gamla Långgatan började heta Västra Långgatan. Den Västra Långgatan har alltid haft bebyggelse på båda sidorna och det finns fortfarande många fina gårdar längs gatan. Klicka här nere, så får du läsa mera om några gårdar:

-4 Spectras gård
-4 Timmerman Ströms gård
-9 Borgmästare Hasselblatts gård
-10 Jyllis eller målarmästare Stendahls gård
-11 Westerbacks eller Axéns gård
-13 Skogsvaktarens eller Ahos gård
-13 Kronolänsman Starckes gård på Kyrkogatan 1
-14 Glassbarshuset
-15 Wihuris eller Jyllis gård
-21 Wijkbergs gård
-27 Granlunds gård
-28 Häggblads gård
-29 Bönehuset eller församlingshemmet
-30 Sjögrens eller Aaltonens gård
-32 kaptenänkan Ramströms gård
-34 Folkskolans gård
-37 Argelanders gård
-38 Forman Jernvalls gård
-49 Sjöbloms gård
-53 Weckströms gård
-55 Bäckströms gård
-63 Cederströms gård
-65 Marjamäkis gård
-71 Arnfelts gård