Västra Långgatans gårdar.

På Claes Claessons stadsplan från 1651, så fanns det endast 3 längsgående gator i Kristinestad. Den längsta av dessa var Långgatan, som började vid Norra Kvarnberget i Norrstan och slutade mitt emellan Hållfastska gatan och Parkgatan. Från början var den 750 meter lång men har sedan förlängts i den södra ändan, så att längden i dag är 1 100 meter. Då man på 1700-talet delade de nedersta kvarteren med en ny långgata, så fick den nya gatan namnet Östra Långgatan och den gamla Långgatan började heta Västra Långgatan. Den Västra Långgatan har alltid haft bebyggelse på båda sidorna och det finns fortfarande många fina gårdar längs gatan. Klicka här nere, så får du läsa mera om några gårdar:

-4 Spectras gård
-9 Borgmästare Hasselblatts gård
-10 Jyllis eller målarmästare Stendahls gård
-11 Westerbacks eller Axéns gård
-14 Glassbarshuset
-15 Wihuris eller Jyllis gård
-27 Granlunds gård
-28 Häggblads gård
-30 Sjögrens eller Aaltonens gård
-37 Argelanders gård
-53 Weckströms gård
-55 Bäckströms gård
-63 Cederströms gård