Maconi Sune (1885-1928).

Sammanställt av Lasse Backlund i december 2021 med hjälp av Rafael Olins släktutredningar. gamla dokument och tidningar.

Sune Viktor Maconi föddes i Kristinestad och han var son till tullförvaltaren Alexander Eugen Maconi (född 1839 i Sordavala, död 1919 i Helsingfors) och Aina Maria Aurora Hedmansson (född 1857 i Brahestad, död 1928 i Helsingfors).

Sune Maconi som var född i Kristinestad var en erkänd och välutbildad arkitekt, som under sina studieresor nere i Europa lärde sig att renovera gamla borgar och slott. Men han ritade också några byggnader i trä, bland annat tullhuset i hamnen i Kristinestad.

Eugen och Aina Maconi flyttade till staden i slutet av 1870-talet och under sin tid i staden bodde de i sjökapten Adam Th. Nyströms gård på tomt nr 35. Den stora gården som låg i hörnet av Hållfastskagatan och Strandgatan var rappad och den klarade sig vid den stora branden år 1859. Sedan Eugen Maconi med sin familj år 1888 hade flyttat till Björneborg övertogs Nyströms gård i början av 1890-talet av Fruntimmersskolan. Den var verksam i gården, tills den måste flyttas då den nya kyrkan skulle byggas i det här kvarteret. Gården flyttades då till Strandgatan bakom Stadshotellet, där den fortfarande står. Själva Fruntimmersskolan upphörde med sin undervisning år 1897 då den kommunala samskolan inledde verksamheten vid Skolgatan.

Sune blev student vid Svenska reallyceet i Helsingfors och år 1904 började han i polytekniska institutet. År 1911 avlade han examen som diplomarkitekt vid Tekniska högskolan och efter det började han arbeta vid överstyrelsen för allmänna byggnaderna. Under den här tiden gjorde Sune många studieresor i Sverige, Tyskland och Italien.

År 1914 i februari bestämde stadsfullmäktige i Kristinestad att staden skall bygga ett nytt tull- och packhus invid den nya stenkajen. Följande månad beslöts att uppta ett lån på 120 000 mark för bygget och Hamnkommittén och drätselkammaren fick i uppdrag att påbörja projektet. Till planerare utsågs arkitekt Sune Maconi, som beräknade kostnaderna till 78 000 mark. För uppförandet av byggnaden anlitades stadens byggmästare Holmstén. Sommaren 1915 kunde det nya tullhuset tas i bruk.

Tullhuset i hamnen i Kristinestad är en arkitektonisk pärla, som har prytt sin plats sedan sommaren 1915, då det togs i bruk. Arkitekten Sune Maconi var född i staden men flyttade i unga år med sin familj, först till Björneborg och sedan till Helsingfors. Fotot taget från nordost sommaren 2019.
Det var i februari 1914 som stadsfullmäktige beslöt att bygga detta tull- och packhus invid den nya stenkajen på Östra sidan. Stadens egna byggmästare Holmstén ledde arbetet och byggnaden kunde tas i bruk sommaren 1915. Fotot taget från nordväst sommaren 2019.

År 1916 gifte sig Sune med Elsa Margaretha Mellenius (1892-1979) från Helsingfors och de fick en dotter.

Hans första stora projekt var utvidgningen av Mustiala lantbruksinstitut, där han arbetade under åren 1913 – 1917. Via ett kort arbete i Uleåborg blev han år 1918 utnämnd till biträdande arkitekt vid länsbyggnadskontoret i Nyland.

År 1919 ledde han byggnadsarbetet vid statsverket hus vid Regeringsgatan och vid Svenska flickskolan i Helsingfors

År 1920 började han leda arbetet med att restaurera byggnaderna vid Olofsborg i Nyslott. Av undervisningsministeriet fick han ett stipendium att undersöka de gamla slotten i Sverige.

År 1923 gjorde han en utredning av byggandet av Olofsborg och ett par år senare gav han ut en historik över Olofsborg. Han skrev många tidningsartiklar i ämnet och höll flera föredrag på olika håll. Året därpå deltog han i arkitekttävlingen om planerandet av det nya riksdagshuset i Helsingfors.

År 1925 i augusti gjorde Finlands nyvalda president Relander ett besök på Olofsborg tillsammens med Sveriges kung Gustaf V. Arkitekt Sune Maconi fungerade då som guide och den svenska kungen visade sin uppskattning åt den professionella visningen. Efter besöket fick Sune en fin utmärkelse av den svenska kungen.

Alla dessa uppdrag ledde till att den svenska staten gav honom i uppdrag att leda arbetet med restaureringen av Läckö slott i Lidköping i Sverige. År 1925 flyttade han till Lidköping för att påbörja det nya arbetet med slottsrenoveringen. Medan det här arbetet pågick, så skilde sig Sune och Elsa och den 22 juli 1928 gifte han om sig med Elsa Natalia Kjellin (f.1906), som då arbetade som någon typ av assistent på Läckö slott.

Den 18 september 1928 avled Sune Maconi i Lidköping efter att han med sin motorcykel hade krockat med en bil i en tvär kurva i Grästorpstrakten. Med sin nya hustru var han på väg till Finland på bröllopsresa. Nygifta hustrun Elsa, som satt på samma motorcykel klarade sig oskadd i olyckan. Sune Maconi ligger begravd i Lidköping.

År 1915 kunde tullhuset vid den nya hamnkajen tas i bruk. Fotot taget av Heikki Pajunen år 1979 och finns på Rautatiemuseo.
Det ståtliga tullhuset med magasinbyggnaderna i den södra ändan. De här magasinen revs omkring 1985 som obehövliga och för att få mera lastningsutrymme vid kajen. Fotot taget år 1879 av Heikki Pajunen och finns på Rautatiemuseo.
Sune var endast 43 år gammal då han dog i en trafikolycka i Lidköping, där han ledde arbetet med att restaurera Läckö slott.