Staketgatans gårdar.

På Claes Claessons stadsplan från 1651, så var Staketgatan en av de tre längsgående gatorna. Det var längs denna gata som tullstaketet gick i tiderna ända fram till 1808 då landstullarna avskaffades. I tiderna låg all bebyggelse på den östra sidan av Staketgatan och det är först på 1800-talet som gårdar kunde byggas också  på gatans övre sida. På den första stadsplanen börjar Staketgatan vid Kyrkotorget nedanför Ulrika Eleonorakyrkan och slutade i söderstan vid Södra Kvarnbacken, det som i dag kallas Svinåkersbacken. Den var från början endast 350 meter lång men har sedan förlängts betydligt i den södra ändan, så att den numera är 1 km lång. Längs Staketgatan finns inga stora handelshus men desto fler mindre stadsgårdar.

-20 Änkan Bergs gård

-24 Högbacks gård

-30 Systrarna Teirs gård