Det försäkrade rådhuset

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur de gamla försäkringsbreven på Riksarkivet.

Försäkringen år 1834.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och redan år 1834 försäkrade staden det rådhus, som stod på torget. De uppgav då att där fanns en mindre brandspruta, 2 brandstegar, 2 brandhakar, 2 svabbar och 2 läderämbare.

År 1834 försäkrade staden det gamla rådhuset, som stod på torget.

De uppgav att rådhuset var byggt av nytt furutimmer och att det var i gott skick. Rådhuset skulle ha blivit uppfört år 1742 i två våningar och brädfodrat år 1748. Det var målat med röd färg och i nedre våningen fanns det 8 rum, nämligen en förstuga, en sal, 2 kamrar och 3 arrester och där fanns totalt 5 kakelugnar. I övre våningen fanns det 6 rum, nämligen en förstuga, 2 rådsalar och 3 kamrar och i övre våningen fanns det totalt 5 kakelugnar.

Byggnadens höjd från jord upp till takkammaren var 17 ½ alnar och slagurets torn var 7 alnar högt över takkammaren. Rådhusets längd var 29 alnar och bredd 15 alnar. Under rådhuset fanns en stenfot, som var ½ aln högt och taket var täckt med bräder.

Som brukligt var så försäkrades byggnadens delar och inredning skilt för sig. Till exempel stenfoten värderades till 50 rubel, stommen till 1 106 rubel, yttertaket till 580 rubel och slagverkstornet med dess tillbehör 250 rubel.

Golvplankorna gjorda av granplankor värderades till 355 rubel, innertaken av furubräder 280 och trapporna till 143 rubel. Slaguret med dess tillbehör försäkrades för 1 250 rubel och en större klocka med lina och tillbehör för 200 rubel. Under rådhuset fanns en dubbelkällare men denna var inte i bruk och därför lämnades den utan försäkring.

Hela rådhuset blev försäkrat för 5 700 rubel. Några eldfarliga byggnader fanns inte i rådhusets närhet.

År 1840 gjorde försäkringsgranskarna en undersökning och de kunde konstatera att byggnaden var i samma skick, som när försäkrings togs 6 år tidigare. Brandredskapen kontrollerades också. Dessa granskningar gjordes sedan vart femte år.

År 1857, den 7 mars meddelade den lokala brandstodskommittén till huvudkontoret i Helsingfors att rådhuset nu har ”blivit nedtaget” och försäkringen därför borde upphöra.