Hugo Stendahls tragiska dödsfall.

Sammanställt av Lasse Backlund i juli 2022 enligt artikel i Vasabladet 15.7.1924. Hugo Stendahl (1885-1924) var Johan Erik Stendahls barnbarn och var på sin tid en framgångsrik affärsman i Vasa, tillsammans med sin bror Gunnar.

Drunkningsolycka.

I går på eftermiddagen inträffade en beklaglig drunkningsolycka i Strokaviken vid Sundomlandet, för vilken en av Vasa stads mest kända affärsmän Hugo Selim Stendahl blev offret. Händelseförloppet vid olyckshändelsen var följande: Hugo Stendahls motorbåt, som tidigare på dagen haft maskinskada, för vilken montör anlitats, hade vederbörligen och lyckligt provkörts, och förde kort före olyckan Stendahl och hans 11 åriga son mot deras sommarhem i Strokaviken. Gossen styrde båten och hans far skötte maskinen. Då de hunnit nästan fram, gick rodret på något sätt sönder och gossen, som skadades av rorpinnen slungades baklänges över bord. Fadern ställde ögonblickligen maskinen på frikoppling, kastade av sig rocken och hoppade över bord. Han lyckades även få tag på gossen och började simma med honom till stranden. Plötsligt sjönk han emellertid till bottnen, sannolikt träffad av ett slaganfall. Den förskräckte gossen började då ropa så hårt, att folk kom tillskyndande, som bärgade honom och hans faders döda kropp.

Den så snabbt och tragiskt bortgångne var en man i sina bästa år. Född 1885 genomgick han 5 klasser i Vasa lyceum och ägnade sig därefter åt affärsmannabanan. Under ett ca 2-årigt besök i Amerika ökade han sin praktiska erfarenhet på gebietet och återvände därpå till Vasa, där han med undantag för en kortare tid, då han var anställd hos en firma i Helsingfors, bedrivit en välkänd agenturaffär i kompanjonskap med sin broder Gunnar. Hugo Stendahl hade här skaffat sig en stor vän- och kamratkrets, som i honom såg en sällsynt hurtig öppen, varmhjärtad och harmonisk natur med stora fonder av levande känsla i sitt väsen. Ivrig sångare tillhörde han en följd av år Brages sångkör, där han var av de bärande krafterna. I de sporadiskt här verkande manskörerna har han även tagit flitig del.

Den så sorgligt bortgångne mannen sörjes av maka, född Backman, och en son samt en stor vänkrets, som står häpen och bedrövad över liemannens denna gång till synes så meningslösa och för tidiga skörd.

Jordfästningen den 18.7.1924 bevakades av Vasabladet som skrev så här dagen därpå: 

I går på eftermiddagen jordfästes på stadens begravningsplats stoftet av den under så sorgliga omständigheter bortgångne affärsmannen Hugo Stendahl i närvaro av anhöriga, släkt och vänner samt en talrik allmänhet. Sedan den långa processionen anlänt till gravgården, bars den vita, vackert blomstersirade kistan till graven av den avlidnes broder Gunnar Stendahl, svågrar O. A. Blomqvist, A. Th. och E. Backman samt herrar H. M. Steenstrup, K. Vaselius, T. v. Troil och T. Erenius.

Kistan sänktes i graven, varpå en manskvartett sjöng ”Jag går mot döden” och sedan förrättades jordfästningen av pastor A. Grönblad, som i känsligt utformade, gripande ord erinrade om den avlidnes öppna, glada väsen, hans vänfasthet och självuppoffrande sinnelag, vilket tog sig ett så vackert uttryck i hans sista handling, då han gav livet för det käraste han ägde, sin son.  Officianten riktade vidare varma tröstens ord till de närmast sörjande och invigde så stoftet till den eviga vilan. Efter den högtidliga akten utförde sångarna ”Jag går till himlen”, varpå en imponerande riklig blomsterhyllning följde.

Utom från de närmast sörjande, maka, son, syskon, svågrar och svägerskor samt andra släktingar nedlades kransar bl. a. från försäkringsbolagen Verdandi och Sampo i Åbo, flera utländska affärsfirmor, Vasa Handels AB, Agentföreningen i Vasa, Viktor Ek AB, Gamlakarleby Handels AB, Caffekompaniets styrelse och personal, Vasa Brage, AB Nordfors i Åbo, ävensom från ett stort antal enskilda umgängesvänner och bekanta. Efter blomsterhyllningen utförde sångarna ännu ”Det spredes mer og mer”. Sedan skingrades den allvarsstämda allmänheten i den stilla och solklara natten.