Pärungropar och –källare.

Artikel skriven av Valter W. Forsblom och publicerades i boken ”Folkloristiska och etnografiska studier” som Svenska Litteratursällskapet gav ut 1916.

De med inre mullbänkar försedda husen var ofta försedda med en pärungrop under golvet i stugan. Denna grop har en ingång direkt från stugan genom en i stuggolvet befintlig öppning, täckts med löstagbar lucka av bräder. De här pärungroparna försvinner dock på samma gång som husen börjar förses med trossbotten. Man har därför varit tvungen att inrätta pärungropar av annan konstruktion.

Skiss av en pärungrop i Korsbäck i Dagsmark.
Skiss av en pärungrop i Korsbäck i Dagsmark.
Agnäs Mina visar upp en hög pärungrop på Sebbasbackan i Dagsmark. I famnen har hon dottern Ida och till höger står Agnäs-Frans.
Agnäs Mina visar upp en hög pärungrop på Sebbasbackan i Dagsmark. I famnen har hon dottern Ida och till höger står Agnäs-Frans.

De primitivaste av dessa är de som finns på bilderna här ovan. Dessa består av en i jorden grävd och med stenar kantad grop, som försetts med halmtak. Taket som är av vanlig halmtakstyp vilar på en takås, som ligger ovanpå två bockar. Dörren till skjulet finns i den med bräder täckta gaveln. Ingången till själva gropen är täckt med en brädlucka, som ibland på vintern då det är riktigt kallt är övertäckt med ett lager av jordtorvor och halm. Potäterna förvaras i lårar i gropen, längs med gropens väggar.

Pärungrop hos Johan Korsbäck uppe i Träsk.
Pärungrop hos Johan Korsbäck uppe i Träsk.

Pärungropen på denna bild skyddas av ett skjul, som är sammanfogat av kluvna stockar. Väggarna i denna stöds av stolpar som parvis är nedslagna i jorden. Stolparna som sätts två och två, binds ihop med vidjor och mellan stolparna radas sedan väggstockarna. Taket som består av två lager med bräder sluttar mot den bakre, lite lägre bakväggen. Dörren som också är gjord av bräder sätts i den högre långväggen.

Pärungrop byggd av kullerstenar hos Josefina Rönnqvist i Sideby.
Pärungrop byggd av kullerstenar hos Josefina Rönnqvist i Sideby.

Det här är en helt annan typ av pärungrop, som mäter ca 1,90 x 2,50 m. Väggarna är gjorda av uppstaplade kullerstenar och är 1,5 m tjocka. I ena gaveln finns en gång som är 70 cm bred och är försedd med två dörrar.

Här två skisser av Josefina Rönnqvist pärungrop i Sideby. Övre bilden visar gropen uppifrån och på den undre ser vi hur gropen såg ut framifrån.
Här två skisser av Josefina Rönnqvist pärungrop i Sideby. Övre bilden visar gropen uppifrån och på den undre ser vi hur gropen såg ut framifrån.

Mellantaket består av runda trädstammar som är radade bredvid varandra i gropens längriktning. På taket en takfyllning av jord. Vattentaket är gjort av ett dubbelt lager med bräder med mellanliggande halm. Det yttre brädlagret är täckt av näver och takvedar i vanlig ordning.

Dessa av bruten sten uppförda källare med murade väggar förekommer här och var i Sydösterbotten men har tillsvidare inte fått någon större spridning.