”De många ägarnas gård” på Östra Långgatan 23

Den här gården på Östra Långgatan 23 byggdes år 1830 och den bestod då av en storstuga och en kammare i den södra ändan. Ingången var från gårdssidan genom en farstu in till storstugan. På 1980-talet förstorade de nuvarande ägarna gården med en vinkel på gårdssidan. Samtidigt återställde de fasaden mot gatan, genom att byta ut de stora fönster, som hade satts in på 1960-talet. Gården är fotograferad från nordost sommaren 2020.

Sammanställt av Lasse Backlund i mars 2022. Uppgifterna är tagna ur gamla mantalslängder, lagfartsregister, kyrkböcker och gamla tidningar. Håkan Ström har bidragit med flera foton och många andra personer har bidragit med viktig information.

Länkar:

Om du vill läsa om vilka brandförsäkringar som har tecknats för gårdarna, så skall du klicka HÄR!

Gårdens och tomtens historia.

På stadsplanen från 1751 så ser vi att det inte då ännu fanns någon tomt på Östra Långgatan 23 men den kommer att bildas senare ungefär där den blåa rektangeln finns.

År 1820 ägdes den obebyggda tomten med numret 40 av handelsmansdottern Greta Söderman.

År 1825 ägdes den obebyggda tomten med numret 40 i det fjärde kvarteret av borgaren Henrik Holmgren, som var född år 1793 i Lappfjärd. Henrik var gift med Lovisa Flink, som var född 1797 i Mustasaari socken, därifrån hon flyttade 1817. De hade fosterdottern Fredrika Johansdotter, som var född 1836 i Lappfjärd och fostersonen Henrik Edvard Ljungqvist, som också var född i Lappfjärd år 1838.

Enligt uppgift i Per-Olof Jarles bok ”Kristinestads byggnadshistoria”, skulle den nuvarande gården vara byggd år 1830 och i så fall av ägaren, borgaren Henrik Holmgren.

Enligt Per-Olof Jarles bok så skulle gården ha sett ut så här och det gjorde den ända till 1970-talet, då en ny farstukvist byggdes och den stora bakugnen revs.
På stadsplanen från 1825 så har Östra Långgatan 23 fått tomtnumret 225 och den ligger i det fjärde kvarteret.

Åren 1830 – 1835 ägdes den här bebyggda tomten, som nu hade fått numret 225 i det fjärde kvarteret enligt 1825 års stadsplan av borgaren Henrik Holmgren, som bodde med hustrun Lovisa och hos dem bodde också en piga som byttes så gott som varje år. På hyra bodde styrmannen Henrik Tötterman en tid i början av decenniet.

År 1840 ägdes tomten nr 225 och gården av borgaren Henrik Holmgren och hans hustru Lovisa. I gården bodde också brandvakten Johan Flink, som ser ut att vara bror till Lovisa Holmgren.

År 1845 ägdes tomten nr 225 och gården av borgaren Henrik Holmgren och hans hustru Lovisa och hos dem bodde deras piga Gustafva. På hyra bodde handelsmansdottern Anna Åberg med sin son Johan. Där bodde också styrmannen Fredrik Amnell och soldatänkan Greta Bergholm.

År 1850 ägdes tomt nr 225 av borgaren Henrik Holmgren och hustrun Lovisa.

År 1858 ägdes gården av borgaren Henrik Holmgren och hos honom bodde drängen Benjamin. På hyra bodde styrmannen Otto Wilhelm Forsberg, matrosen Harry Henrik Ström med hustrun Karolina, vaktmästareänkan Eva Svedberg och sjömannen Karl Svedberg.

År 1860 hade Henrik Holmgren avlidit och han överlevdes av fosterdottern Fredrika Holmgren, som var gift med styrmannen Emil Strandberg och fostersonen, musikanten Henrik Edvard Ljungqvist. Vid bouppteckningen den 9 november 1860 övertog fosterdottern Fredrika Johansdotter gården och tomten nr 225. Ljungqvist avsade sig all rätt till gården. Fredrika var född i Lappfjärd år 1836 och hon var dotter till bonden på Lillgäls hemman Johan Bladholm (d.1837) och Greta (d.1842). Fredrika gifte sig år 1864 med styrmannen Emil Strandberg, som var född i Kaskö 1833 och som flyttade till staden 1860.

Omkring 1863 avled Fredrika Strandberg och gården övertogs då av maken, styrmannen Emil Strandberg. Han sålde då gården på auktion och högsta budet gavs av Erik Henrik Widlund.

År 1864, den 18 juli sålde Erik Henrik Widlund gården och tomten 225 åt matrosen Johan Henrik Hedkrok för 1 010 mark. Denne ägde från tidigare granntomten 226, alltså Östra Långgatan 25, där han också bodde. Han var född i Påskmark år 1832 och var gift med Kristina Wilhelmina (f. år 1821 i Gamlakarleby), som kallades Mina. Hon hade tidigare varit gift Ekström i Kaskö men flyttade därifrån 1841 till staden. Hos dem bodde också Minas dotter Maria Kristina Ekström. Maria gifte sig år 1870 med Mats Edvard Nilsson och följande år fick de sonen Hugo Edvard. Hela den här familjen dog under en kort period i början av 1870-talet.

År 1870 ägdes båda tomterna 225 och 226 av matrosen Johan Henrik Hedkrok och hans hustru Mina. På hyra bodde styrmannen Karl Johan Friske med hustrun Helena och 3 söner. Sjömannen Johan Grannas (f.1836) och hans hustru Kristina, som kallades Stina bodde också på hyra, liksom qvinnan Katharina Westerlund.

År 1873 hade matrosen Hedkrok avlidit och båda tomterna övertogs då av änkan Wilhelmina (f.1821), som kallades Mina och med henne då 2 söner. Dessa bodde på Östra Långgatan 25.

Mellan åren 1875 och 1898 ägdes tomterna 225 och 226 av sjömansänkan Vilhelmina Hedkrok.

År 1875 bodde skeppareänkan Sofia Rosenholm på hyra i gården och hon var både sjuklig och fattig. Sjömannen Johan Grannas bodde också där med sin Stina. Sjömanshustrun Johanns Erström, bodde där liksom arbetaren Johan Wiklöf. På hyra bodde arbetskarlen Anders Palmberg och hustrun Lisa. De hade också en dotter Johanna (f.1846) som levde fattigt med 4 små barn.

År 1880 bodde pigan Amanda Blomqvist (f.1859) hos Mina Hedkrok. På hyra bodde sjukliga och fattiga skeppareänkan Sofia Rosenholm och tillsammans med henne bodde dottern Augustu (f.1856), som hade 2 små barn. Med Sofia bodde också sonen Karl (f.1848) som levde på fattighjälp. Sjömannen Johan Grannas bodde kvar och nu bodde också en änka Anna Hallberg i gården.

År 1885 bodde pigan Anna Klockars (f.1862) hos gårdsägaren Mina Hedkrok. På hyra bodde sjömannen Emil Engman (f.1851) med hustrun Johanna (f.1859) och de var fattiga. Arbetskarlsänkan Maria Bergström (f.1840) bodde på hyra med 2 små barn och på hyra bodde också bagarlärlingen Josef Anders Bergström (f.1864). Sjömansänkan Johanna Erström (f.1836) bodde med vuxna dottern Hulda (f.1863) och 2 minderåriga barn.

År 1890 bodde pigan Johanna Enlund (f.1870) hos Mina Hedkrok. Sjömannen Johan Grannas bodde där, arbetaren Anders Palmberg likaså. Uppköparen Fredrik Wilhelm Palmberg (f.1848) bodde på hyra med hustrun Ida och vuxna barnen Fredrik och Ida och 4 minderåriga barn. Sjömansdottern Emeli Solander (f.1861) bodde där med en liten son och sjömanshustrun Johanna Engman (f.1846) bodde där med vuxna dottern Maria (f.1870) och 4 mindre barn. Året innan hade också skräddaren Isak Bärlund (f.1848) bott i gården med hustrun Sofia (f.1844) och 4 små barn. Makarna Bärlund förvärvade ju senare gården Västra Långgatan 37.

År 1893 tecknade sjömansänkan Wilhelmina Hedkrok en brandförsäkring på en del av byggnaderna på hennes två tomter och om du vill läsa mera om den och om byggnaderna, så skall du klicka HÄR!

Då änkan Hedkrok skulle brandförsäkra byggnaderna på sina två tomter, så skulle det bifogas en planteckning på tomten och så här var husen placerade enligt den renritade versionen.

År 1895 ägdes ju båda tomterna ännu av sjömansänkan Mina Hedkrok. På hyra bodde sjömannen Johan Grannas med hustrun Stina, änkan Selma Sjögren (f.1852) med dottern Selma (f.1873) och fattiga änkan Wilhelmina Häggqvist (f.1834). Sedan år 1893 bodde arbetskarlen Johan Niemi (f.1866) i gården på hyra med hustrun Ida (f.1870). Johan Henrik Niemi var född i Lappfjärd 1866 och som sjöman gifte han sig år 1893 med Ida Bergholm, som var född i Storå 1870 och de hade inga barn.

År 1898, i februari sålde änkan Mina Hedkrok tomten 225 och gården från 1830 på Östra Långgatan 23 för 1 300 mark åt den tidigare hyresgästen Johan Niemi (f.1866), som nu är poliskonstapel och hans hustru Ida (f.1870). Säljaren, änkan Mina Hedkrok blev boende i sin ägande gård på tomt 226, alltså Östra Långgatan 25.

År 1899 bodde i Johan Niemis gård snickargesällen Karl Nordberg (f.1872) på hyra med hustru och barn. På hyra bodde också arbetaren Otto Kuuttila (f.1859) med hustrun Sofia, änkan Maria Hallberg (f.1856) och qvinnan Mina Häggqvist (f.1834).

År 1900 ägdes tomten nr 225 på Östra Långgatan 23 av poliskonstapel Johan Niemi (f.1866) och hans hustru Ida (f.1870). På hyra bodde arbetaren Johan Sandström (f.1851) med sonen Emil (f.1876) och 2 mindre söner. Johan hade tidigare ägt gården på Staketgatan 24, som han sålde åt muraren Karl Högback. Ett par år senare bodde Johans son Emil på hyra, och arbetaren Karl Johan Nordberg (f.1846) bodde också på hyra. År 1904 bodde skomakaren Karl Andersson (f.1863) på hyra med sin hustru Gustafva (f.1864) och hos dem bodde också lärlingen Väinö Äyräs (f.1885).

År 1905 ägdes gården nr 225 av poliskonstapel Johan Niemi och hans hustru Ida. Hos dem bodde också Idas syster Hilma Bergholm (f.1882). Skomakarlärlingen Väinö Äyräs bodde på hyra. Följande år bytte Johan bransch då han blev fiskhandlare.

År 1906 flyttade bokbindaren E. W. Ekman sin rörelse från Strandgatan 29 till Niemis gård och där sålde han också kontorsböcker och ramlister. Det här bokbinderiet fanns troligtvis i byggnaden upp på berget.

År 1910 ägdes gården nr 225 av Johan Niemi (f.1866) och hustrun Ida (f.1870), som nu har blivit fiskhandlare. Tjänarinnan Hilma Bergholm är fortfarande skriven i gården, trots att hon nu hade flyttat till Vasa men skomakarlärlingen Väinö Äyräs bor kvar.

År 1914, den 18 april sålde fiskhandlare Johan Niemi gården Östra Långgatan 23 åt änkan Maria Hirvi för 5 000 mark. Fiskhandlare Niemi hade i juni året innan köpt granngården på Östra Långgatan 25 av handlandesonen Ture Granfors och hans systrar för 3 500 mark och han flyttade då dit.

År 1917, den 9 juli 1917 sålde änkan Maria Hirvi tomten nr 225 och gården åt arbetaren Anton Pihlaja för 6 000 mark.

År 1918, den 23 augusti sålde arbetaren Anton Pihlaja och hans hustru Hilma tomten och gården åt läraren Kustaa Ville Koski för 12 000 mark.

År 1918, den 12 september sålde folkskolläraren Kustaa Ville Koski gården år Viktor Joki för 15 000 mark.

År 1919, den 18 januari sålde Viktor Joki gården åt Samuel Björni för 18 000 mark.

År 1919, den 20 januari sålde Samuel Björni gården åt Samuel Äystö för 22 000 mark.

År 1919, den 22 maj sålde Samuel Äystö gården åt Oskar Peltola för 22 500 mark.

År 1919, den 18 oktober sålde Oskar Peltola gården åt Matti Marttila för 22 000 mark.

År 1921, den 6 augusti sålde Matti Marttila gården åt poliskonstapel Emil Hinders och hustrun Emilia för 25 000 mark

År 1922, den 20 november sålde poliskonstapeln Emil Hinders gården åt sjömannen Wilhelm Melander (1860-1928) och hans hustru Anna(född Björk 1858)  för 35 000 mark. Melanders bodde sedan mitten av 1880-talet på andra sidan gatan, på Östra Långgatan 24 där de också fortsatte att bo. I den nyinköpta gården bodde i stället deras son, sjömannen Torsten Melander (f.1893) och hustrun Lempi (f.1894). På hyra bodde också arbetaren Jaakko Kulmala (f.1875) med sin hushållerska Lisa Suomela (f.1880) som också hade en minderårig son.

År 1928, den 29 november sålde Wilhelm och Anna Melander gården åt sin son, sjömannen Torsten (1893-1932) för 35 000 mark. Han var född i staden och han gifte sig år 1915 med Lempi, som var född Holli 1894. Hon hade från tidigare oäkta sonen Veikko (f.1914). Torsten hade från och med maj 1922 arbetat som polis i Vasa. Efter att arbetaren Jaakko Kulmala flyttade bort, så bodde ett stort antal hyresgäster i gården under kortare perioder.

År 1932, den 10 oktober avled sjömannen Torsten Melander och gården övertogs då  av änkan Lempi och Torstens syster Eva, som var född år 1890 och bodde ogift i Vasa.

År 1933, den 30 mars sålde änkan Lempi Melander med fullmakt av sin svägerska Eva Melander i Vasa gården åt handelsbiträdet Karl Forsström (f.1908) för 18 000 mark. Lempi och hennes son Veikko Melander flyttade samtidigt till Vasa. Köparen Karl var född på Strandgatan 31 och hans hustru Signe (f.Högback 1909) var född på Staketgatan 24. Karl och Signe hade tidigare bott på Strandgatan 23 på hyra. Arbetaren Arvo Eklund (f.1901) var mantalsskriven som boende i gården trots att han hade rest till Amerika men det ser ut som att hustrun Selma (f.1897) skulle bo där med en son.

Signe Forsström och de två döttrarna leker på gården framför den nybyggda lekstugan. Nedanför lekstugan fanns i tiderna en brunn. Fotot från 1937 är utlånat av Håkan Ström.

År 1939 ägdes tomten och gården på Östra Långgatan 23 av handelsbiträdet Karl Forsström och hustrun Signe, som var född Högback. Med dem bodde också döttrarna Göta Viola (f.1932) och Gunnevi Elisabeth (f.1935). På hyra bodde också amerikaänkan Selma Eklund (född Jansson i Lappfjärd år 1897) med sonen Ragnar Eliel (f. i Tjöck 1923).

I början av 1940-talet flyttade amerikaänkan Eklund bort och i stället flyttade kassörskan Annie Maria Klockars dit. Hon var född i Lappfjärd år 1918.

I början av 1950-talet ägdes gården av Karl och Signe Forsström, och hos dem bodde båda döttrarna. Hos Forsström bodde också deras fosterdotter, Signes systerdotter Ulla Koivisto (f.1946). På hyra bodde Annie Maria Klockars, som nu hade gift sig med Esko Wilhelm Koskenmies, som var född 1915 i Keuruu och de bodde då i den övre gården.

Håkan Ström framför lekstugan på den hårt sluttande gårdsplanen år 1953. Han har berättat att en vinter kom en av stadens hästförare med häst och vagn med en leverans. Nu bar det sig inte bättre än att ekipaget kom i rörelse och skurrade nerför backen och hästen for igenom gågrinden men kärran var för bred för den, så det tog tvärstopp. Hästen stack ut på Östra Långgatan men vagnen fastnade. Vad han minns så klarade sig häst, vagn och körkarl utan skador men möjligen med ett minne för livet. Ibland var det inte lätt att vara forkarl med häst och vagn i Kristinestad.

I mitten av 1950-talet ägdes gården av Karl Forsström, som nu var affärsman. Han bodde med hustrun Signe och hos dem bodde dottern Gunnevi. Den andra dottern Göta hade i mars 1952 gift sig med Nils Gustav Ström (1929-2015) från Yttermark och hon bodde också i gården med sonen Håkan (f.1952). Göta och Nils Ström flyttade till Sverige i november 1955 medan sonen Håkan stannade hos morföräldrarna till juli 1956 då också han flyttade till Sverige. Gunnevi gifte sig sedan med Magnus Sigg från Pjelax, där de fortfarande bor.

I slutet av 1950-talet ägdes gården av Karl och Signe Forsström. De egna döttrarna hade nu flyttat bort men deras fosterdotter Ulla Koivisto bodde fortfarande kvar. Signes far, Karl Högback, som var sjuklig hade tillfälligt flyttat från Staketgatan 24 och han bodde tidvis i gården uppe på backen, eftersom hans gård på Svinåkersbackan höll på att renoveras.

År 1957 bodde familjen Forsström i gården och den hade då ännu farstukvisten i den norra ändan av gården. Till vänster står Gunnevi Sigg med dottern Benita i famnen och längst fram står Ulla Koivisto eller Forsström. Längst bak i mitten står Karl Högback och till höger står Signe och Kalle Forsström. Fotot utlånat av Håkan Ström.

År 1959 flyttade Karl och Signe Forsström till Signes barndomshem på Staketgatan 24. Den här gården hade de köpt av Karl Högback redan 1952 men den gården krävde en större renovering och tillbyggnad. Nu kunde de båda flytta dit tillsammans med fosterdottern Ulla och Signes far Karl Högback.

År 1960, den 26 mars sålde Karl och Signe Forsström gården på Östra Långgatan 23 åt Ernst och Adele Lindström för 850 000 mark. Ernst var född 1930 och arbetade som telefonmontör och han var gift med Adele (f.Grönlund 1924) och de hade före det bott på hyra på Östra Långgatan 53. Ernsts mor bodde en tid i den övre gården uppe på berget. Till deras gård flyttade studeranden Claes-Henrik Björses (f.1943) som före det hade bott i föräldrarnas gård på Staketgatan 11, men dessa flyttade till Sverige 1960 men sonen stannade kvar för att slutföra studierna. Till gården flyttade också pensionär Karl Fredrik Grönlund (f.1892) och hans hustru Hilma Sofia (f. Berg i Lappfjärd år 1890). De hade tidigare bott i kapten Starcks gård på Strandgatan 58, som just då ägdes av Martti Viklund.

Ernst Lindström genomförde en större renovering av gården på 1960-talet, då bland annat farstukvisten flyttades från den norra ändan till den södra. Den här målningen av gården gjorde den kända konstnären Rosblom och det här torde vara sista verk, eftersom han dog samma dag som tavlan levererades. Fotot av tavlan är taget av Reino Mannila.

I mitten av 1960-talet ägdes gården av Ernst och Adele Lindström. Claes-Henrik Björses hade flyttat till Sverige men Rurik Johannes West, som var född i Sideby hade flyttat dit från Alesundet. Karl Fredrik Grönlund hade avlidit men änkan Hilma Sofia bodde kvar.

År 1970, den 17 februari sålde Ernst och Adele Lindström tomten och gården för 9 500 mark åt verkstadsarbetaren Bror Erik Bergfast (f.1948 i Lappfjärd). Säljarna Lindström flyttade själva ut till Alesundet. I mars 1971 gifte sig Bror Erik med Maj-Lis ”Maja” Pihlaja, som var dotter till Urho Pihlaja i Kristinestad. Bror Erik och Maj-Lis flyttade efter en tid till Vasa och på hyra bodde då rörmokaren Karl Erik Hiipakka (f.1946) som var gift med posttjänstemannen Gunnel (f.1947, d. 2001, dotter till Georg Henriksson).

På 1960-talet gjordes en större renovering, då farstukvisten flyttades till den södra ändan och fönstren byttes ut. Bakugnen revs och på fotot ser man på taket var den hade stått. Fotot är taget 1968 av Håkan Ström, som under sina första år fram till 1956 bodde i den gården.

År 1974, den 8 april sålde Bror-Erik och Maj-Lis ”Maja” Bergfast den uthyrda gården åt Reino Mannila (f.1948 i Dagsmark) som år 1973 hade gift sig med Birgitta Liljeblad (f.1949 i Korsbäck, Dagsmark). De har rötterna i Dagsmark men hade före köpet också bott en tid i Sverige.

År 1981, just före julen sålde Reino och Birgitta Mannila gården åt de nuvarande ägarna Carl-Anders och Barbro Lundberg och de kunde ta den i bruk i februari 1982. De genomförde då en omfattande renovering, då bland fasaden sattes i ursprungligt skick. Gården byggdes ut på gårdssidan med en vinkel och gården används i dag som stadigvarande bostad.

På 1980-talet renoverades också den övre gården uppe på berget men den har ju varit obebodd i långa tider. Gården nere vid gatan blir snart 200 år men är trots sin höga ålder i gott skick och kommer säkert att stå där länge än.

Foton.

I den övre gården har ingen bott sedan 1950-talet och den ser lite förfallen ut år 1979 på Håkan Ströms foto. Den nuvarande ägaren har renoverat gården, så att den numera är i gott skick.
Den övre gården fotograferad från Norra Kvarnberget av Håkan Ström sommaren 2004.
Gården fotograferad från sydost sommaren 2020. Här syns en del av den vinkel på gårdssidan som den nuvarande ägare lät bygga på 1980-talet. Den soliga grinden går till grannhuset på Östra Långgatan 25.