Arne Appelgrens historik från 1941.

År 1941, alltså  året efter att Stiftelsen Lebellska Köpmansgården i Kristinestad hade bildats, så publicerade Svenska Folkskolans vänner en historik som museimannen Arne Appelgren hade sammanställt. På senare tid har det publicerats flera nyare historiker med Appelgrens som grund.