Soldat Matts Hwasse från Lappfjärd.

Artikel i Folkwännen 16.4.1862:

Detta är namnet på en finsk veteran från 1808 års krig, som sedan kriget hade upphört, kvarstannade i Sverige och bosatte sig i samma trakt, där han sista gången deltagit i en drabbning. Han är nu 85 år gammal och livnärer sig med sitt arbete. För att dock underlätta den gamle krigarens utkomst har man i Sverige påbörjat en insamling för honom, och några hundra riksdaler har på sådant sätt blivit sammanskjutna. Tidningen Swenska Arbetaren berättar om hans liv följande: Matts Hwasse är född — prästson som några säger — i Lappfjärd den 16 januari 1777 och utgick vid femton års ålder till sjöss samt blev 1802 soldat under n:o 116 vid Österbottens regemente och Nerpes kompani. Vid början av kriget 1808 marscherade han till Tammerfors och deltog sedan i striderna vid Siikajoki, Nykarleby och Lappo. Vid Paljakka mosse, där Österbottningarna stred med urgammalt mannamod, och där den bekanta bataljonspredikanten Kajanus gick omkring under hetaste striden och tröstade de döende och förband de sårade, — där var också gubben Hwasse med. Men vid Pjelax blev Matts Hwasse blesserad — han hörde till en mindre avdelning som var ditkommenderad under löjtnant Melins befäl — varefter han fördes till Wasa och därifrån jämte andra sårade och sjuka till Umeå.

Sedan vet vi hur striden gick och hur våra tappra blev nödgade att vika bort ur Finland, och hur kriget följde efter dem och gick sin rund omkring Bottniska viken. Då var Hwasse i det närmaste tillfrisknad, och vid Hörnefors utanför Umeå var han åter med. Hans blessyr gjorde honom dock oduglig för kriget, och när den finska hären återtågade, stannade han kvar i Sverige. Han byggde sig en stuga där uppe i skogen i Nordmalings socken och har sedan levat där och uppehållit sig som skräddare och skomakare. Numera, efter fyllda 85 år, börjar han ej rätt kunna se och har därför lämnat både skräddare- och skomakaryrket. Han sysselsätter sig nu med att binda nät, förnöjd med sin lott och sina rika minnen från den tid, ”då han var med”.