Birger Roth från Pjelax.

Den 3.4.1918 skrev tidningen Syd-Österbotten att Birger Roth hade stupat. Han var en av de närpesbor som deltog i intagningen av Kristinestad 31.1.1918.

Åter har en tapper hjälte gjutit sitt blod och fått en ärofull död i den nu pågående frihetsstriden. I torsdags ingick underrättelser till staben i Närpes att den 19-åriga bondesonen Birger Roth från Pjelaks stupat i striden vid Kuhmalahti. Han träffades av en exploderande shrapnel (se bilder under artikeln), vilken gick genom magen och vänstra armen, och avled en halv dag efter det han träffats av det dödande skottet. Han tillhörde det s.k. 4:de Närpesbatteriet. Något vackrare lovord om den unge hjälten än det hans chef gett, kan väl knappast ges: ”Tapprast bland de tappra, aldrig rädd utförde han sina uppdrag till sin chefs belåtenhet.” Roth deltog vid drabbningen i Kristinestad och var den första skyddskårist, som satte foten inom de rödas batterier. Vid hans bår står sörjande de föräldrar och fyra syskon. Han var i sin hemby känd som en duktig och karaktärsfast yngling.

Frid över den stupade hjältens minne!

Undertecknat av K. T.

Här en genomskärning av en så kallad shrapnel, som användes flitigt i första världskriget.
Här en genomskärning av en så kallad shrapnel, som användes flitigt i första världskriget.
Dylika explosiva granater spred mycket förödelse under krigen i slutet på 1800-talet fram till det andra världskriget.
Dylika explosiva granater spred mycket förödelse under krigen i slutet på 1800-talet fram till det andra världskriget.