Sjöbloms gård på Västra Långgatan 49

Den här gatubyggnaden på Västra Långgatan 49 byggdes år 1986 av de nuvarande ägarna. På samma tomt stod före det en gårdsbyggnad, där det i tiderna hade funnits flera bostäder. Den gården stod längs med norra rån och med kortsidan vänd mot gatan. På den här tomten har det i tiderna bott många skeppare, så gården kunde gott kallas ”Skepparnas gård” och i tiderna kallades den ”Nymanska gården” eller ”Bergströmska gården”. Fotot från sommaren 2020.

Sammanställt av Lasse Backlund i juli 2022. Uppgifterna är tagna ur gamla mantalslängder, lagfartsregister, kyrkböcker och tidningar. Gårdens nuvarande ägare och Ines Sjöblom har bidragit med viktig information och flera foton. Rafael Olins släktutredningar har varit till stor hjälp.

Enligt stadsplanen från 1751 så fanns Västra Långgatan 49 på tomt nr 30 i det första kvarteret. I öster gränsade tomten till Västra Långgatan och i den västra ändan till det tullstaket, som omgärdade staden ända till år 1808. År 1751 ägdes den här tomten och gården av handelsmannen Johan Ericsson Nyman. Efter Johans död år 1782 övertogs gården av hans son, handelsmannen Mathias Nyman, som kallades Matts.

Gårdens historia.

 År 1751 ägde alltså handelsmannen Johan Ericsson Nyman den här tomten nr 30 och det gjorde han ända till 1772, då tomtens nummer ändrades till 28. År 1780 gifte sig Johan med Anna Björkström (1753-1836) och de fick 3 barn men endast sonen Mathias, som kallades Matts levde till vuxen ålder.

År 1782 avled handelsmannen Johan Nyman och gården övertogs då av änkan Anna Nyman.

År 1784 gifte gårdsägare Anna Nyman om sig med råd- och handelsmannen Aron Bergström (1752-1820), som var född i Nykarleby och de bodde då på den här tomten nr 28. Aron och Anna fick 8 barn och bland ättlingarna finns flera kända sjökaptener.

År 1810 ägdes tomten nr 28 av handelsmannen Matts Nyman, som var Anna Bergströms son från första giftet med Johan.

Åren 1815 – 1820 hade tomten 28 delats och den ena halvan ägdes av råd- och handelsmannen Aron Bergström och hans hustru Anna.

Den andra tomthalvan ägdes av Annas son, handelsmannen Matts Nyman och hos honom bodde drängen Anders och pigan Anna. På hyra bodde en soldat Hedlund, en lös karl, en timmerman och två sjömän.

År 1820, den 4 september avled rådmannen Aron Bergström i bröstsjuka och halva gården på tomt nr 28 övertogs då av rådmansänkan Anna Bergström (1753-1836).

År 1823 ägdes halva tomten av rådmansänkan Anna Bergström och hon bodde med yngsta barnet Aron Jacob (1792-1828). Hos Anna bodde också sonen Erik Bergström, som var styrman. Brandvakten Johan Rönnlund bodde på hyra med hustrun Anna.

Den andra halvan av tomten nr 28 ägdes av handlanden Matts Nyman, som var Anna Bergströms son från första giftet. Hos Matts bodde skräddare Carl Sundberg med hustrun Cajsa och gesällen Henrik Wasström.

År 1827 ägdes halva tomten av rådmansänkan Anna Bergström, som bodde med yngsta barnet Aron Jacob. På hyra hos Anna bodde tulluppsyningsmannen Fredrik Lönnroth med hustrun Catharina och dottern Ewa. I gården bodde också dejan Catharina Åkerberg.

Den andra halvan av tomt 28 ägdes av handelsmannen Matts Nyman, som var son till Anna Bergström i hennes första gifte. På hyra bodde skepparen Johan Erik Strandman. Hos Matts bodde pigan Anna och drängen Josef.

På stadsplanen från år 1825, som togs i bruk 1830 så har tomten fått numret 65. Den södra halvan av tomten ägdes den tiden av skepparen Johan Henric Strandman och den norra halvan av handelsmannen Matts Nyman.

År 1830 hade Anna Bergströms södra halva tomt övertagits av skepparen Johan Henric Strandman (1794-1835), som var son till sjömannen Hans Henrik Strandman (död 1848) och Elisabeth (född Sohlberg i Malax, död 1850). Skeppare Strandman var gift med Brita Helena Ekman (1798-1874) från Kristinestad och hon var syster till de kända sjökaptenerna Ekman.

Den andra, norra halvan av gården ägdes av handlanden Matts Nyman, som hade en piga Anna. På hyra bodde sjömannen Henric Rönnholm och skepparen Eric Bergström (1782-1836) med hustrun Carolina (1804-1885).

År 1831 ägdes södra halvan av gården av skeppare Strandman. Den andra, norra halvan hade nu delats så att den ena delen på 5/16 ägdes av handlanden Matts Nyman och den andra av den tidigare hyresgästen, skepparen Eric Bergström (1792-1836). Eric var son till rådmannen Aron Bergström (1752-1820) och han var gift med Carolina Häggroth (1804-1885) från Kristinestad. Makarna Bergström fick flera barn och barnbarn där det fanns många kända skeppare, till och med i tre generationer.

År 1835 omkom skepparen Johan Henric Strandman vid ett skeppsbrott på en resa till Lübeck och gården på den södra halvan övertogs då av änkan Brita. Med Johan Henric hade hon fått 4 barn och 3 av dem levde till vuxen ålder: Helena Henrika (1827-1910) som var gift med Carl Adolf Lindskog (1831-1855), Josef Henrik (1830-1898) och Elisabeth Maria (1831-1912).

År 1836 ägdes södra halva gården av skeppareänkan Brita Strandman. Den andra, norra halvan ägdes gemensamt av handlanden Matts Nyman och skeppare Bergström. Det här året var Eric Bergström kapten på skonerten Margaretha, som led skeppsbrott vid Bornholm. Vid denna ådrog sig Eric lunginflammation och han avled till följd av denna i Bornholm, där han också ligger begravd.

År 1837, den 19 september sålde Matts Ekman sin ägda 5/16 åt fiskaren Jonas Ekman.

År 1838, den 1 mars såldes Bergströms 5/16 av gården på exekutiv auktion och den ropades då in av fiskaren Jonas Ekman. Det betydde att Jonas Ekman då ägde halva tomten nr 65.

År 1838, den 10 april gav den dåvarande ägaren till den norra tomthalvan, fiskaren Jonas Ekman den här tomthalvan som gåva åt sin dotterson, minderåriga Isak Adrian Åberg (1823-1874) och denne fick lagfart på tomthalvan 1840. I gåvobrevet bestämde Jonas Ekman att i fall dottersonen skulle avlida utan bröstarvingar, så återgår tomten till familjen Ekman och inte någonting till familjen Åberg.

År 1840 ägdes den södra tomthalvan och gården därpå  av skeppareänkan Brita Strandman. Den den norra delen ägdes av hennes systerson, sjömannen Isak Adrian Åberg  och där bodde styrmannen Erik Teirström med hustrun Anna och sjömannen J. H. Hällström med sin hustru Maria.

År 1845 ägdes södra tomthalvan och halva gården av änkan Brita Strandman. Hos henne bodde vuxna dottern Helena (1827-1910) och 2 yngre barn. Den norra halvan ägde Britas systerson, styrmannen Isak Åberg med hustrun Maria (född Lundberg 1824-1901).  På hyra bodde också sjömanshustrun Maria Hällström och en kakelugnsmakare Wilhelm Holmqvist.

År 1850 ägdes södra halvan av skeppareänkan Brita Strandman. Den andra halvan ägdes av hennes systerson, handlanden Isak Adrian Åberg och dennes hustru Maria (född Lundberg 1824-1901). På hyra i Isak Adrians halva bodde hans föräldrar Isak Reinhold och Maria Åberg. Isak Adrian blev borgare i staden år 1846.

År 1855 ägdes södra halva gården av skeppareänkan Brita Strandman, som bodde med dottern Maria (1831-1912). Den äldre dottern Helena hade året innan gift sig med styrmannen Carl Adolf Lindskog (född i Jakobstad 1831-1855). Helena fick med honom sonen Carl Alarik Lindskog (1855-1927) endast ett par månader före hennes man avled.

År 1855 ägdes den andra halvan av handlanden Isak Adrian Åberg och hos honom bodde föräldrarna och hans hustru Maria. Isak Adrian bedrev handel i staden de första åren men sedan blev han kringresande affärsman och han var känd som en stor humorist men också lite originell.

Åren 1860 – 1870 ägdes södra halva gården av änkan Strandman och hos henne bodde dottern Maria. På hyra bodde förre sjömannen Gabriel Pihlrot med sin hustru Maria och de hade också en dotter som hette Maria. Den andra, norra halvan ägdes av handlanden Isak Adrian Åberg, som bodde med hustrun Maria och sin mor, änkan Maria. Fadern Isak Reinhold Åberg hade avlidit år 1857.

Handlanden Åberg hade sin del av gården försäkrad sedan år 1851 men år 1866 förnyade han sin brandförsäkring och om du vill läsa mera om dessa försäkringar, om byggnaderna och om den brand som bröt ut i huvudbyggnaden år 1896, så skall du klicka HÄR!

Handlande Isak Adrian Åbergs planteckning, som han bifogade den brandförsäkring som han tecknade i mars 1866 och i nedre kanten är hans underskrift infälld.

År 1874, den 12 februari avled handlanden Isak Adrian Åberg. Den 22 maj såldes Åbergs norra halva av tomten på offentlig, exekutiv auktion. Auktionen var annonserad i Allmänna Tidningen, via kungörelse i kyrkan och genom utringning i stadens gathörn. Högsta godkända budet gavs av svarvaren Johan Petter Salin (1815-1898). Han flyttade inte själv dit, utan han bodde på tomt nr 34, i en av de gårdar som klarade sig vid den stora branden 1859. Den gården flyttades sedan till Strandgatan 28, då Nya kyrkan skulle byggas i det kvarteret i slutet av seklet.

År 1875 ägdes södra halva gården av skepparedottern Maria Strandman. Hennes mor Brita hade avlidit året innan och på hyra bodde nu styrmansänkan Helena Lindskog (1827-1910). Änkan Helena Lindskog och gårdsägaren, ogifta Maria Strandman var systrar. På hyra bodde också sjömanshustrun Maria Asplund (f.1830). Den andra, norra halvan av gården ägdes nu av svarvaren Johan Petter Salin.

År 1880 ägdes södra halva gården på tomt 65 av skepparedottern Maria Strandman och hos henne bodde på hyra skeppareänkan Katharina Fagerström (1810-1887). Hon var född i Kaskö och hade varit gift med skepparen Alexander Fagerström (född i Masku 1819 och drunknade i slutet av år 1874). Där bodde också sjömanshustrun Maria Asplund med sin dotter Maria (f.1860). Den andra, norra gårdshalvan ägdes av svarvare Salin, som inte bodde här. I hans ända bodde lotsstyrmannen Josef Sundman (f.1835) på hyra med hustrun Karolina (f.1836) och 8 mindre barn. På hyra bodde också sjömannen Knut Granlund (f.1846) med hustrun Sofia (f.1844). Skomakareänkan Maria Walin (f.1828) som var sjuklig bodde i gården med sjömännen Herman Walin (f.1860) och Karl Walin (f.1861).

År 1885 ägdes norra halva gården och halva tomten 65 av svarvaren Salin, som inte bodde där. På hyra bodde styrmansänkan Maria Argelander med sina döttrar Aina (1859-1928), Jenny (1863-1923) och Betty (1864-1941).

Den andra gårdshalvan delades mellan systrarna Henrietta Lindskog, som kallades Helena och skepparedottern Maria Strandman. På hyra bodde skeppareänkan Fagerström. På hyra bodde också förra pigan Katharina Kahla (f.1839) med sin son Karl (f.1866). Sjömanshustrun Asplund bodde kvar med sina vuxna döttrar Maria och Hulda och 2 yngre barn.

År 1890 ägdes norra halvan av gården och halva tomten 65 av svarvaren Salin. På hyra bodde sjömannen Oskar August Ståhle (1864-1947). Han var son till Johan Vilhelm Ståhle (född i Raumo 1825-död i Kristinestad 1909) och Maria Helena (född Sjöberg i Åbo 1827-1902). Oskar August var gift med Maria Sundman (1857-1937) från Lappfjärd. På hyra bodde också förra brandvakten Kristian Rönnlund (f.1857) med hustrun Lena (f.1852) och det gjorde formannen Johan Henrik Rosenberg (f.1822) också.

Den andra halvan delades av systrarna Henriette Lindskog och Maria Strandman. Hos Strandman bodde sjömannen Johan Alfred Kullberg (f.1834) med hustrun Katharina (f.1825). Där bodde också änkan Sofia Lylyoja (f.1839).

År 1895 ägdes halva gården och norra halva tomten 65 av svarvaren Salin. På hyra i gårdsbyggnaden bodde skeppareänkan Johanna Hjulman (f.1854) med en yngre son. Förre skarpskytten Axel Asplund (f.1855) bodde på hyra och det gjorde också sjömansänkan Maria Asplund (f.1829) och poliskonstapel Johannes Rönnberg (f.1866).

Den andra, södra gårdshalvan ägdes av syskonen Henriette Lindskog och Maria Strandman men de bodde inte själva där utan de hade hyrt ut sin gårdshalva åt svarvaren Salin, som alltså bebodde hela byggnaden med sin familj.

På skissen från år 1890 så syns det var den gatubyggnad på tomt 65 stod, som förstördes i en brand år 1896. Den byggdes inte upp igen utan i stället användes gårdsbyggnaden, som byggdes till i flera repriser.

År 1896 i mars förstördes gatubyggnaden med de 3 lägenheterna i en brand tidigt en morgon. Inom en timme var hela gården med allt lösöre förstörd och byggnaderna i närheten kunde endast med stor möda räddas med brandkårens hjälp. Änkan Häggblads gård på andra sidan gatan fick skador på fasaden. Den norra halvan som svarvare Salin ägde var försäkrad för 1 200 mark medan den andra halvan och allt lösöre var oförsäkrat. Gatubyggnaden blev inte uppbyggd på nytt efter branden och det var först år 1986 som de nuvarande ägarna byggde en ny gatubyggnad.

År 1898 avled svarvaren Petter Salin, som då var så gott som blind och sjuklig.  Hans tomthalva övertogs då av dottern Johanna, kallad Hanna (f.1848), som också bodde där en tid i gårdsbyggnaden, tills hon år 1902 köpte gården på Västra Långgatan 10.

År 1899, den 25 februari sålde Salins arvingar den norra delen av tomten åt uppköparen Wilhelm Sjöblom för 2 500 mark. Wilhelm var född i Kalax i Närpes och han gifte sig år 1891 med Anna Josefina Bergelin (1870-1921). Wilhelm var son till Johan Edward Sjöblom (f.1840 i Kaskö, död i Närpes 1924) och Lisa Johanna Mattfolk (1840-1917). Wilhelm hade flyttat till staden år 1885 och han arbetade som sjöman och bodde på hyra på flera ställen. Den 10 juni 1895 köpte han och hustrun Anna gården nr 125, på Staketgatan 11 av skomakaren Ilves, som året innan hade köpt gården av styrmansänkan Karolina Strandman. År 1900, alltså då Wilhelm och Anna Sjöblom köpte Västra Långgatan 49, så sålde de gården på Staketgatan 11 åt sjömannen Nestor Holmström (f.1858) och hans hustru Mathilda (f.1864).

I början av år 1900 ägdes norra halvan av gården och halva tomten nr 65 av Wilhelm Sjöblom och den södra halvan av systrarna Henriette Lindskog och Maria Strandman. På hyra bodde postiljonen Ragnar Westerlund (f.1864) med hustrun Anna (f.1863) i Salins del medan arbetareänkan Serafia Hannus (f.1841) bodde på hyra i skepparedottern Maria Strandmans del.

År 1900 i juni förvärvade uppköparen och brädgårdsförmannen, tidigare sjömannen Wilhelm Sjöblom (1865-1945) resten av tomten nr 65 med alla byggnader. Den södra hälften köpte han av systrarna Henriette Lindskog och Maria Strandman.  Hos dem bodde Anna Josefinas mor, Anna Lisa Bergelin (f.1833), och Anna Enholm (f.1837) bodde också där.

Sjömannen och brädgårdsförmannen Gabriel Wilhelm Sjöblom, var född 8.10.1865 i Närpes. Han gifte sig 12 maj 1891 med Anna Josefina Bergelin, som var född 8.9.1870 i staden. Fotografierna utlånade av Ines Sjöblom.

År 1905 ägdes gården och tomten nr 65 på Västra Långgatan 49 av uppköparen Wilhelm Sjöblom, som bodde med sin familj och sin svärmor Anna Lisa Bergelin. På hyra bodde sjömannen Axel Nyström (f.1880) med hustrun Kristina (f.1877).

År 1910 ägdes gården och tomten av uppköparen Wilhelm Sjöblom, som bodde med hustrun Josefina, vuxna dottern Gabriella (f.1892), som kallades Ella och 6 mindre barn. Svärmor Anna bodde också i gården.

År 1914 ägdes gården och tomten av Wilhelm Sjöblom, som bodde i gården med hustru och 9 barn. På hyra bodde arbetaren Wiktor Andtfolk (f.1864) med hustrun Maria (f.1853). År 1918 ser det ut som att inga hyresgäster bodde i gården.

År 1921, den 26 januari avled Anna Josefina Sjöblom och gården övertogs då av änklingen Wilhelm och deras barn. Vid arvsskiftet i juli 1927 erhöll Wilhelm Sjöblom 9/18 av gården och av sina myndiga barn fick han 6/18 delar. År 1931 fick Wilhelm 2/18 delar, så hans andel var nu 17/18 delar. Den sista delen ägdes av omyndiga sonen Gunnar Wilhelm.

År 1928 vid jultiden gifte änklingen Wilhelm Sjöblom om sig med handlandeänkan Vendla Maria Guarnieri, som var född år 1878 och som hade varit gift med handlanden Anton Guarnieri. Han köpte också hennes gård, som stod på Västra Långgatan 55 men denne sålde han vidare åt handlanden Gunnar Bäckström år 1934.

I mitten av 1920-talet byggdes gården till med ett stort rum i den västra ändan och samtidigt byggdes den mittersta delen ut på bredden till bostadsrum. Gården fick då 3 ingångar mot gårdssidan men det är oklart om dekorationerna på taket faktiskt byggdes.
På situationsplanen från 1925, så är tillbyggnaden färglagd med orange färg medan de befintliga byggnaderna är brunfärgade.

År 1933 den 13 januari sålde Wilhelm Sjöblom 17/18 av gården och tomt nr 65 åt sina barn Johan Wilhelm, Dagmar Elisabeth, Hjördis Wilhelma, Gunnel Viktorine och Erik Gustaf Vilhelm för tillsammans 25 000 mark.

I slutet av 1930-talet bodde arbetaren Joel Nyström (f.1909) på hyra i Sjöbloms gård med hustrun Meimi (född Mäensivu i Amerika år 1911) och en liten dotter Anne Maria (f.1936). De bodde där också under kriget, då sonen Helge föddes år 1942.

År 1945, den 9 februari avled Wilhelm Sjöblom och han är begravd på Nya begravningsplatsen. Gården övertogs efter det av sonen Erik Sjöblom (f.1909) och hans hustru Toini (f. Kujansivu i Vasa 1910). Hos dem bodde också dottern Birgitta (f.1946).

På 1950-och 60-talet bodde ännu Eriks systrar, Dagmar (f.1894) som var kontorist på tidningen Syd-Österbotten och Gunnel (f.1907) i gården.

På 1960-talet ägdes tomten och gården av Erik Sjöblom och hans hustru Toini.

På 1980-talet övertogs gården Västra Långgatan 49 av Erik och Toini Sjöbloms dotter och hennes man. År 1986 byggde de en ny gård längs med gatan och den gamla gårdsbyggnaden revs. De nuvarande ägarna använder gården för stadigvarande boende.

Foton.

Den här gården byggdes 1986 på samma ställe där den tidigare byggnaden stod, den som förstördes i en brand 1896. Gården är planerad av byggmästare Kurt Backlund. Fotot är taget från nordost sommaren 2020.
Bakom planket till vänster stod gården på Västra Långgatan 49 och det ser ut som om planket skulle vara byggt ovanpå den gamla husgrunden till den gård, som brann ned år 1896. Gården närmast till höger är Bergelins gård. Fotot utlånat av Ines Sjöblom.
Till vänster sitter Wilhelm Sjöblom med sonen Johan, som var född år 1903. Mannen till höger är Aron Andlin med en av sina söner. Fotot utlånat av Ines Sjöblom.
Till vänster Dagmar Sjöblom tillsammans med Borghild Weckström på trappan till den östra ingången på Västra Långgatan 49. Fotot utlånat av Ines Sjöblom.
Wilhelm Sjöblom var född 1865 i Närpes och han dog i staden år 1945. Här står han framför gården på Västra Långgatan 49. Fotot utlånat av hans sondotter Ines Sjöblom.
Eva Sjöbloms (f.1899) annons i Syd-Österbotten 12.6.1926.