Brandförsäkringar på tomt nr 194, norra halvan i kvarter 1

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1909

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och den första brandförsäkringen på den här tomten togs i början av 1870-talet av sjömannen Karl Sundblad.  Försäkringen gjordes med bolaget och Sundblad uppgav då att på tomten fanns det alla nödvändiga brandredskap.

Den 29 december 1909 tecknade sjömannen Karl W. Sundblad en ny brandförsäkring, eftersom förbättringar hade gjorts och värdet därför har stigit.

Den norra halvan av tomt 194 var 687 m² stor och gränsade i norr till Sundströmska gatan, som var 7,13 meter bred. I väster gränsade tomten till Västra Långgatan och den var 10,99 m bred. Avståndet till Stadsfjärden var ca 74 meter.

Då sjömannen Karl Sundblad förnyade sin brandförsäkring, så fanns det två byggnader på tomten enligt den här renritade planteckningen. I nedre kanten Karl Sundblads namnteckning från försäkringsbrevet.

Det fanns två byggnader på tomten år 1909, som sjömannen Sundblad ville försäkra:

Byggnaden nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1858, brädfodrat och målat med kompositionsfärg. Taket var gjort av asfaltfilt. Byggnaden var 12,47 m lång och 5,94 m bred, byggd i en våning och där fanns 6 boningsrum och i dessa totalt 4 tegelugnar och en köksspis med bakugn. På gårdssidan fanns en veranda uppförd av korsvirke och bräder.

Byggnaden försäkrades för 3 000 mark.

Byggnad nr 2:

En uthusbyggnad uppförd år 1878, av stock men delvis av korsvirke och bräder, målat och hade ett tak av bräder. Uthuset var 16,55 m långt och 3,75 m brett och där fanns ett två vedlider, foderlada, fähus och latrin med spillningskast.

Uthuset värderades till 600 mark.

Några fler byggnader fanns inte på tomten men sjöman Sundblad försäkrade inkörsporten för 50 mark och den var gjord av stock och bräder. Han försäkrade också planket runt tomten för 150 mark, som 1,9 m högt och 50 meter långt.

På Sundblad tomt fanns ingen trädgård och inga höga, lummiga träd. På tomten fanns inte heller någon eldfarlig inrättning men på den södra halvan av samma tomt fanns ett snickeri

Hela försäkringen var på totalt 3 800 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 25,16 mark. Den här avgiften eller premien gällde i 5 års tid och premien skulle då justeras i samband med att byggnaderna och brandredskapen granskades.

Så här såg den planteckning ut som sjömannen Karl Sundblad bifogade brandförsäkringsbrevet från 1909.