Den försäkrade gården nr 144.

Sammanställt av Lasse Backlund och uppgifterna är tagna ur riksarkivets samlingar.

År 1834 tog dåvarande gårdsägaren Anders Zacharias Holmström en försäkring i Allmänna Brandstodsbolaget i Finland. Detta hade grundats 1832 i Helsingfors. Holmström försäkrade samtliga 8 byggnader på tomten 144 och han uppgav då följande:

År 1834 fanns det 8 olika byggnader på tomten nr 144. Nr 1 och 2 är boningshus medan de andra är uthus och magasin.

Byggnad 1: trädbyggnad uppförd av nytt timmer i två våningar år 1812. Brädfodrad 1813, målad med röd färg och försedd med ett tak av bräder. Byggnaden hade då 8 rum i nedre våningen och 6 rum i den övre. I nedre våningen fanns det 4 kakelugnar, i köket en rörspis och en mindre stekugn. I övre våningen fanns det 5 kakelugnar. I källarvåningen fanns det en välvd källare och dit ledde en stentrappa. Byggnaden försäkrades till 6 300 rubel silver.

Byggnad 2: trädbyggnad uppförd av nytt timmer år 1814. Där fanns en drängstuga och en kammare med en bakugn. Byggnaden var inte brädfodrad men rödmålad och den var försedd med brädtak. Byggnaden försäkrades till 1 100 rubel silver.

Byggnad 3: byggnad i försvarligt skick i två delar med en inkörsport, byggt 1809. Rödmålad men inte brädfodrad och försedd med nävertak med takved. I den norra delen fanns en kammare och ett brännhus med en inmurad större kopparpanna och i den södra delen två vagnslider. Mellan dessa fanns en överbyggd inkörsport. Byggnaden försäkrades till 750 rubel silver.

Byggnad 4: Sädesmagasin uppfört av nytt timmer 1815, brädfodrad och rödmålad. Byggd på ett underlag av stockar. Byggnaden försäkrades till 200 rubel silver.

Byggnad 5: uthus i försvarligt skick, byggt 1806, brädfodrat och rödmålat. Taket av näver med takved. Byggnaden försäkrades till 200 rubel silver.

Byggnad 6: magasin byggd av timmer år 1816, försett med nävertak med takved. Där fanns både stall och spillhus. Byggnaden försäkrades till 650 rubel silver.

Byggnad 7: uthus byggt av timmer 1811, innehållande fähus och foderlada. Försett med nävertak och takved. Byggnaden försäkrades till 350 rubel silver.

Byggnad 8: ett skjul som var öppet på den södra sidan, byggt år 1810. Byggnaden försäkrades till 50rubel silver.

Förutom dessa 8 byggnader, så försäkrades inkörsporten till 20 rubel och staketet runt trädgården till 20 rubel.

År 1846 förnyades försäkringen och vid granskning så framkom att värdet på huvudbyggnaden har stigit eftersom taket nu var försedd med svart, glaserat kakel. I fyra rum hade det satts upp franska tapeter och de två byggnaderna vid Västra Långgatan hade nu rivits.

Försäkringen förnyades regelbundet och då Carl Wilhelm Krepelin år 1850 övertog gården, så fortsatte han med samma försäkring. Han meddelade varje gång då försäkringen förnyades att det på gården fanns 2 brandstegar, 2 handsprutor, 2 svablar, 2 brandhakar, 2 brandämbare och ytterligare en portativ slangspruta.

Sjömannen Anders Lager fortsatte att hålla försäkringen i kraft då han övertog gården år 1891.