Byggnaderna vid Salutorget.

Det var år 1837 som handlanden Simon Anders Wendelin lät bygga detta affärshus på Strandgatan 38, som numera också använder adressen Salutorget 1. Efter Wendelins konkurs år 1887 övertogs gården av handlanden Konrad Sundman. Mellan åren 1918 och 1981 fanns Föreningsbankens kontor i denna byggnad. Staden förvärvade byggnaden år 1981 och år 1984 kunde stadsbiblioteket flytta dit. I vindsvåningen kunde Kristinestads sjöfartsmuseum inreda egna utrymmen för sina föremål. I källarvåningen finns det i dag en restaurang, stadsbiblioteket förfogar över hela bottenvåningen och på vinden finns Kristinestads Sjöfartsmuseum.
I källarvåningen i den östra ändan finns Restaurang Crazy Cat och i gatuplanet finns stadens bibliotek. I vindsvåningen finns Sjöfartsmuséets samlingar från de gångna tiderna. Ingången dit finns på gårdssidan.
Den första delen av A. Talas varuhus byggdes år 1964, på det ställe där Svenska gården hade stått. Byggnaden har efter det fått en annan takkonstruktion och byggts till åt flera håll.
År 1985 byggde dåvarande ägaren Risto Talas ut sitt varuhus från 1984 med en vinkel längs Sjögatan. Som mest fanns det i huset försäljningsutrymme på hela 2 500 kvm.
Efter att det gamla Töttermanska affärshuset förstördes i en brand 1974, så byggde Helsingforsbanken detta affärshus som kunde tas i bruk år 1976.
Byggnaden på Strandgatan 47, som också använder adressen Salutorget 3 inrymmer stadens apotek och en damfrisering.
Den här gården på Strandgatan 49, som numera använder adressen Salutorget 4 byggdes år 1787 av rådmannen Josef Hannelius (1736-1804) . Han var född i Ilmola och var son till Anders och Margareta Hannuksela. Han var sedan år 1761 gift med Magdalena Brunck (1743-1821) från Kristinestad. Gården har haft många ägare och är mest känd som ”Stadshotellet.” Fotot från sommaren 2019.
En av de ståtligaste byggnaderna i centrala Kristinestad, som i dag inrymmer ett försäkringsbolags lokalkontor och en fastighetsförmedlare.
Närpes Sparbank förfogar över större delen av första våningen men där finns också två mindre affärsutrymmen.
Sparbankshuset på Östra Långgatan 44, som också använder adressen Salutorget 5 byggdes år 1970. I dag är det stadens fastighetsbolag Kristinestads Bostäder som äger gården med affärslägenheter i gatuplanet och bostäder i de två övre våningarna.
Det var Handelslaget La-Syd som år 1968 lät uppföra detta affärshus på Salutorget 6. Arkitekturen på den byggnaden tilltalade inte alla stadsbor men den nuvarande ägaren ändrade takkonstruktionen och fasaden, så att byggnaden skulle passa bättre in i den anrika torgmiljön.
Affärshuset på Östra Långgatan 46, som också använder adressen Salutorget 6 inrymmer i dag landsdelens största skoaffär, vars utbud är större än vad affärerna i storstäderna kan erbjuda.
Handelshuset Corner som i dag finns på adressen Östra Långgatan 51 står på många tomter enligt den gamla stadsplanen. Den äldsta delen byggdes år 1813 och sedan har gården renoverats, byggts om och skarvats i ett otal gånger. På de 200 år som gården har funnits till har den haft många ägare, ett stort antal affärer som hyresgäster och ännu mera inneboare. Fotot taget från torget sommaren 2019.
Cornerhuset på övre torget har bytt skepnad många gånger och här man att den långa gården har blivit tillbyggd flera gånger.