Skolor.

Nedtecknat av Helga Englund från Palon år 1936:

Förr i världen fanns det inte skolor. Barnen gick hos någon gubbe eller gumma, som lärde dem att läsa i ABC-boken, katekesen, nya testamentet och psalm-boken. Den äldsta kända skolmästaren i Dagsmark var ”ckolamästaren” Johan Öström, f. 1713. Han var från Sverige och gift på Rosenback hemman.

Målarelärlingen och Barnaläraren Frans Viktor Asklöv (1838-1892) höll skola i skolstugan på Sebasbackan redan på 1860-talet. Andra skolmästare var en Hällberg, Viktor Blomkvist, Nordlund, Erik Henrik Stål, Gustav ”Mokkelin” Långfors, klockaren Jonas Spolander.

Därtill några kvinnor såsom Lillstu-Lisa, Holms-Brita, Greta Båsk och Sebas-Mina. År 1878 den 1 oktober började Dagsmark folkskola sin verksamhet, och där har min far Erik Anders och alla hans syskon gått, liksom alla deras barn.

 Vill du läsa mera om folkskolan i Dagsmark, så skall du klicka HÄR!