Stora ofreden 1713-1721.

Stora ofreden, på finska Isoviha, var en period i vår historia mellan åren 1713 och 1721 då ryska trupper ockuperade området Finland och landskapet Österbotten. Efter freden i Nystad år 1721 drog ryssarna bort sina trupper och återlämnade största delen av de ockuperade områdena tillbaka till Sverige.

Vill du läsa mera om denna speciella period i vår historia, så klicka på någon knapp här under.

Krigsminnen, av K. V. Åkerblom
Striderna och flykten från Österbotten
Ryska infallet i Österbotn 1713
Sideby under ofredstider
Artikel i Wasa Tidning år 1891