Johan Wilhelms och Maria Forsströms familj

Sammanställt av Lasse Backlund i mars 2022, med hjälp av Johans och Marias ättlingar.

Sjömannen Johan Forsström (1867-1913) var son till Josef Wilhelm Forsström (1833-1885) och dennes andra hustru Maria Sofia (f. Hjulman 1836-1876) i Kristinestad. Han föddes år 1867på Östra Långgatan 4 och vid ungefär 20 års ålder gifte han sig med timmermansdottern Maria Sundblad (1866-1928).  Maria var dotter till Carl Sundblad (född i Närpes 1826, död i staden 1901) och Maja Lisa Andersdotter (född i Närpes 1832, död i staden 1895). Carl och Maja Lisa flyttade till Kristinestad år 1853.

Carl och Maja Lisa bodde första tiden i Carls föräldrahem på Västra Långgatan 38, på tomt 194 i det nya kvarteret söder om Nytorget. Sedan bodde de en tid i G. W. Lindqvists gård vid Norra bryggeriet, där Carl arbetade som tunnbindare.

Omkring 1892 köpte Johan och Maria Forsström den norra gården på Strandgatan 31 av sjömannen Anders Lager, där de sedan bodde så länge de levde. Johan arbetade som kapten på bogserbåten TRITON tillhörande E.A. Tötterman & Co i staden.

Sjömannen Johan Forsström (1867-1913) och han hustru, timmermansdottern Maria Sundblad (1866-1928).
Johan och Maria Forsström hade dussinet fullt med barn men några av dem dog i späd ålder. Ett par av dem for sedan till Amerika och några dog av sjukdom på 1920-talet.
Barnen.

Johan och Maria Forsström gifte sig ungefär 1887 och de fick barnen:

1). John Wilhelm, f.21.6.1887 i Närpes, d. 2.8.1889 i Kristinestad. Högst troligt bodde modern hos släktingar i Närpes och Johan var på sjön, då sonen John föddes. Lille John dog i 2-års ålder och fadern som var på långresa till Australien hann aldrig se sonen, och detta grämde honom länge.

2). John Wilhelm, f.30.4.1890 i Kristinestad. Han gifte sig 1916 med Olga Söderlund (1886-1962), som var dotter till Fredrik Axel Söderlund (f.1863 i staden) och Anna Sofia (f.Nordback i Kaskö 1859). Sommaren 1917 köpte de tomten nr 214 på Kolargränden 5 och de bodde sedan där till 1926 då John dog. John höll på att utbilda sig vid Sjöbefälsskolan i Åbo men insjuknade tydligen i tuberkulos och återvände till hemmet. Änkan Olga sålde efter dödsfallet den här tomten åt arbetaren Knut Mäkinen. Det här är alltså den lilla tomten som finns bakom Johan Rosenlunds uthus och den är obebyggd i dag. I november 1917 köpte John Forsström den obebyggda tomten nr 219 på Östra Långgatan 15. Säljare var ”Kristiinan Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunta” och de hade köpt den här tomten år 1910, för att dör bygga den nya finska samskolan.  Efter Johns död sålde änkan Olga tomten åt trädgårdsmästare Sigfrid Ulfves. John och Olga var barnlösa och hon flyttade till Kaskö, där hon sedan bodde livet ut. Hon är dock begravd i Kristinestad. Olga testamenterade 2 500 mark till församlingen i Kristinestad och kyrkorådet beslöt år 1965 att anskaffa en dopfunt för de medlen.

3). Ida Maria, f. 18.9.1891, emigrerade till Amerika 1910 och gifte sig där år 1913 med Anton Peterson, som var född 1886 på Föglö, Åland och de fick 2 barn. Ida dog i San Pedro i Californien, USA 23.4.1986 och Anton dog på samma ställe1961.

Ida Forsström gifte sig i Amerika med ålänningen Anton Petersson och de bodde sedan i Amerika, så längde de levde.

4). Torsten Charles, f.4.5.1893, d. i Kristinestad 18.9.1907. Torsten var ofta med pappa Johan på bogserbåten TRITON. En dag år 1900 föll Torsten ner i maskinrummet
och skadade benet så olyckligt att man var tvungen att amputera. Han bar efter det ett träben som fadern tillverkade. Pojken med träbenet uppmärksammades några år
senare av en återvändare från Amerika som lärt sig att tillverka proteser ”over there”. Denne man frågade Johan Forsström om han fick tillverka en protes till Torsten.
Johan avböjde av ekonomiska skäl. Mannen tillverkade då en protes i alla fall på egen bekostnad och överlämnade denna till Torsten och hans far. Enligt syster Ida
så var detta en stor dag för Torsten som enligt henne dagen till ära klädde sig i sina bästa kläder och var överlycklig då han för första gången på länge fick använda båda
skorna.
Ida berättade även att Torstens kamrater ibland kunde komma hem med Torsten sittande i en skottkärra och med träbenet i sin hand då han råkade i slagsmål och
använde träbenet till försvar. Torsten avled som 14 åring ombord på Triton. Han hade en hjärtåkomma.

5). Fredrik Hilding, f.2.5.1894. Han gick som flera K-stadsbor ut till sjöss i unga år. Under första världskriget tjänstgjorde han ombord på ett amerikanskt fartyg, som transporterade förnödenheter till de amerikanska trupperna i Frankrike. Enligt uppgift körde fartyget i skytteltrafik mellan Amerika och Europa och hamnade i en storm utanför Amerikas östkust på väg från eller till Amerika. Hilding drunknade med sin bästa vän, en hund den 25 augusti 1920. Han spolades förmodligen av fartyget i stormen. Hilding var ogift och barnlös.

6). Astrid Valborg, f.8.1.1896, emigrerade till Amerika 1913 och gifte sig där med sjökapten Edward Hermansson, som var född på Replot. De hade dottern Myrtle (1918-1994) som var gift och hade 2 barn. Astrid återvände aldrig till Kristinestad trots svår hemlängtan enligt syster Ida. Astrid dog i Concord i Californien 12.8.1967.

Astrid Forsström gifte sig i Amerika med Edward Hermansson från Replot och här har de med sig dottern Myrtle.

7). Knut Zacharias, f.23.3.1898. Handelsskolelev som dog på julaftonen 1920 i hemmet.
Knut var med och skapade det fria Finland. Som 19-årig frivillig deltog han vid befrielsen av Kristinestad. Paavo Talvela, som ledde striden, klappade, efter intagningen av Kristinestad, Knut på axeln och sade: ”Skulle vi ha många lika duktiga pojkar som du, skulle Finland snart vara fritt.” Knut följde sedan med ända till Helsingfors.

Knut Forsström deltog i striderna vid intagningen av Kristinestad 1918. Här är han utrustad med kniv, värja och det bälte som skyddskåristerna bar men i övrigt använde han sina vanliga kläder. Fotot utlånat av Håkan Ström.
Knut Forsström.

Han avled i sviterna av krigets påfrestningar och i en nekrolog i Syd-Österbotten står det:

”Oväntat kom ej budskapet, att Du är borta. Då julens ängel kom med frid på jorden, kom han även till dig. Han gav dig frid uti döden och förlossade dig från kval på plågans läger. För oss känns smärtan av din död svår och tung. Vi minns ännu Dig som frisk och levnadsglad. Du var mitt ibland oss men nu är du borta. Din plats är tom. Du var alltid med när det gällde det, som var stort och ädelt. Vi minns dig inom Kristinestads Idrottsförening, hur du där uppoffrade tid och kraft och hur du hoppades på föreningens betydelsefulla framtid. Du var ett föredöme för oss andra. Då ofärdsmolnen hotade att omintetgöra vårt lands lag och rätt, då Kristinestads skyddskår bildades, då var du bland de första, som anmälde sig. Då frihetshjältarna drog ut i striden, följde du modigt med och deltog tappert i striderna.

Knut Forsström, du har slutat din arbetsdag i blomman av din ungdom. Sorgen känns tung för ditt hem, vars goda son du har varit och för de vänner, som du har lärt känna dig. Guds frid hägne din ande och gravens ro din kropp. Sörjande vänner skall troget bevara ditt minne.

Tack och farväl. L. R-berg”.

I samma tidning uppmanades alla skyddskårister att bevisa en sista hedersbevisning och delta i begravningen. De skulle samlas i Knuts hem och klä sig i uniform med gevär.

8). Gunnel Karolina Sofia, f.22.8.1899, d. 20.4.1975 i Kristinestad. Gift 13 februari 1920 med Onni Marjamäki (född i Storå 1897-1965). Bodde först på hyra på Strandgatan 29, tills de år 1921 köpte gården på Östra Långgatan 13, där de bodde 6-7 år tills de flyttade till Gunnels föräldrahem på Strandgatan 31.

9). Lilly Alice, f.16.4.1901, d.27.6.1907.

10). Viktor Konrad, f.12.11.1902. Redan som 12-åring började han arbeta som forman och år 1918 var han med och skjutsade skyddskårister från Kristinestad till stridsplatserna i Satakunda. År 1924 då både Högåsens sanatorium och den svenska samskolbyggnaden uppfördes, så var han med och körde tegel och annat material från hamnen till byggplatserna. Konrad skulle bland annat ha skjutsat general Gustaf Mannerheim, då denne besökte staden i november 1920. Efter att Konrad hade rest iväg övertogs sysslan som forman av hans svåger Onni Marjamäki.

Konrad gifte sig i juni 1924 med Selina Pihlaja (f. i Bötom 1905, död i Kristinestad 1989) och samma år föddes sonen Severin (1924-1946). De bodde den första tiden i Richard Eklunds gård på Östra Långgatan 63. I januari 1925 for Konrad till Amerika och han återvände inte, utan han dog 1.5.1975 i Contra Costa i Californien. I Amerika arbetade Konrad som snickare och han gifte om sig där med Hilja Kaumann (1905-1989), som var född i Övertorneå och med henne fick han en son till. Konrad och Selina blev lagligen frånskilda år 1937. Konrads första hustru Selina och sonen Severin blev kvar och bodde på Östra Långgatan 63 ända till år 1938, då Selina gifte om sig med tandläkaren Carl Gustaf Lydman (1905-1940) från Uleåborg. Efter det korta äktenskapet återvände Selina till Kristinestad.

Konrad Forsström var forman och hör poserar han med sin häst på Östra sidan nära järnvägsstationen. I bakgrunden syns Kilpihuset med flera lägenheter, som Augusta Nordlund lät bygga i slutet av 1910-talet tillsammans med sin måg, disponenten Blomqvist. Då Konrad var 18 år gammal fick han äran att skjutsa general Gustaf Mannerheim under dennes besök i staden i november 1920. Konrad hann gifta sig och få en son, då han ensam reste till Amerika år 1925 och han återvände inte.
Konrad Forsström och hans andra hustru Hilda i Amerika år 1933.

11). Sigrid Viola, kontorist, f.14.12.1905, d.3.3.1925. Ogift och barnlös.

Sigrid Forsström år 1921.

12). Karl Gustav, f.24.3.1908, d. i Kristinestad 19.9.1989. Han var gift med Signe Högback (1909-1990) och de skulle ha bott på hyra en kort tid på Östra Långgatan 1, men ganska snart flyttade de till fröken Elin Holmbergs gård på Strandgatan 23. I början på 1933 köpte Karl och Signe gården på Östra Långgatan 23 av Wilhelm Melander, dit de flyttade och där bodde de ända till 1959. År 1952 köpte Karl Forsström sin svärfars gård på Staketgatan 24 och år 1959 flyttade han dit med familjen, där de sedan bodde så länge de levde.

Familjen Forsström år 1937. Karl, Gunnevi (f. 1935), Göta (f. 1932) och Signe.

Karl, som kallades Kalle blev i tidiga år på 1920-talet medlem i K.I.F och huvudintresset var fotbollen. Han var aktiv spelare från 1924 och under 30-talet. Efter åren som aktiv spelare fortsatte han med andra uppgifter inom föreningen. 1949 var Kalle aktiv i sammanslagningen av KIF och KUs fotbollssektioner som resulterade i bollklubben Unitas bildande i oktober 1949. Kalle fortsatte att arbeta för Unitas både i styrelsen och vid sidan om planen. Hustrun Signe tvättade ofta spelarnas matchtröjor, byxor och strumpor i hemmet.
Kalle arbetade på SMK:s lokalkontor i Kristinestad. Som försäljare av lantbruksmaskiner och lantbruksförnödenheter. Han blev också känd bland lantbrukare i hela Sydösterbotten då han som inköpare för SMK åkte runt bland lantbrukarna och köpte in bland annat timotej. SMK köpte in och förädlade timotej i sin anläggning i ett magasin invid järnvägen på Östra sidan i Kristinestad.
Kalle övertog direktörstjänsten på SMK i Kristinestad efter Gösta Lindqvist och fortsatte fram till pensioneringen. SMK ville att Kalle skulle fortsätta efter pensioneringen så kontoret flyttade hem till Kalle. SMK avvecklade verksamheten i Kristinestad i början av 70-talet.

Foton.

Konrad Forsströms svåger Onni Marjamäki tog över sysslan som forman då Konrad reste till Amerika år 1925. Här är Onni ut och finkör med hustrun Gunnel i kärran, på samma plats där den vita överbefälhavaren Gustaf Mannerheim hade suttit år 1920.
Onni Marjamäki var anställd av posten för att bland annat sköta om posttransporten mellan järnvägsstationens postkontor och postkontoret på Strandgatan. Utöver postens transporter så körde han också ved, vatten och allt annat möjligt åt andra. Hästens stall fanns på gården till Strandgatan 31.
Gunnels son Bertel Marjamäki var gift med Kerttu och 1946 fick de dottern Sirkka-Anneli, som dog följande år. År 1949 fick de sonen Rauli, som numera är änkling och bor i söderstan.
Forsströms släktutredning från kyrkoherdeämbetet i Kristinestad år 1923.