Östra Långgatans gårdar

På den första stadsplanen från 1651 så finns det endast 3 längsgående gator i staden. Det var först på 1700-talet som det drogs en ny gata mitt i de nedersta kvarteren, och den fick namnet Östra Långgatan. Kvarteren längs denna gata har ett djup på endast 60 meter. I dag börjar Östra Långgatan vid Repslagaregatan i norr och slutar vid Parkgatan i söderstan, där den övergår i Varvsgatan. Den har en längd av 1 300 meter och längs gatan finns det flera intressanta gårdar, som du kan titta närmare på här under:

-4 Sjöman Forsströms gård
-7 Forman Janssons gård
-9 Hannus´ 2 gårdar
-23 ”De många ägarnas gård”
-24 Melanders gård
-28 Torpet
-33 Bergviks gård
-34 Rusks gård
-36 Spolanders gård
-38 Åkerbergs eller Lahtinens gård
-44 Henriksons eller Sparbankens gård
-45 Brahegården eller Carlströms gård
-46 Handelslagets gård
-47 Krepelinska gården
-49 Apoteket eller Andelsbankens gård
-51 Cornerhuset
-58 Skräddare Hjertströms gård
-63 Linds eller Eklunds gård
-65 Blomqvists eller Nybergs gård
-70 Hällströms gård
-71 Skeppare Johan Parmans gård
-72 Skeppare Sundqvists gård