Pensionärsklubbens lystringssång.

Lappfjärds pensionärklubbs lystringssång är skriven av Eva.
Melodin är ”Idas sommarvisa”.
Man ska inte tro man är gammal
fast man nu har blitt pensionär.
Men man har ju levat rätt länge
och trampat på stigarna här.
Se vi, vi är glada seniorer
som samlas så närhelst vi vill
vi hör till en livlig före-ening
vår tid den vill ej räcka till.

 

Vi samlas och vandrar med stavar
och reser med buss nu som då,
vi säljer båd korvar och lotter
så att några euron vi få.
Sen har vi en kör där vi trallar,
det hör liksom ju bara till
att göra sånt som är trevligt
sådant som vi-i själva vill.

 

Så om Du vill ha nya vänner
kom med i vårt hurtiga gäng.
Kanhända att många Du känner,
all blyghet ska Du ta och släng.
Vi alla behöver varandra
på så vis kan vi hjälpas åt,
att göra vår tillvaro solig
vi sitter ju i samma båt!