Avstånd mellan Christinestad och St.Petersburg år 1832.

Sammanställt av Lasse Backlund i juli 2023. Uppgifterna är tagna ur den ryska militärens bok ”Vägvisaren”, som du hittar genom att klicka HÄR!

För att underlätta de ryska truppernas förflyttningar i Storfurstendömet Finland gav Staben ut en bok ”Vägvisare” där det fanns uträknat sträckorna, främst från St. Petersburg till olika orter i Finland. Längdenhet i boken var den ryska enheten verst, som var ungefär 1 066 meter, alltså lite mer än en kilometer.

Till Christinestad fanns det flera olika vägar och längs med vägarna så skulle det finnas gästgiverier och skjutshållare. Flera kyrkor finns också angivna i boken.

Rutt 1, via Björneborg:

Från St.Petersburg till Björneborg var avståndet 605 verst. Från Björneborg till gästgiveriet i Norrmark var det 15 v. och där fanns också en kyrka, säteri och ett järnbruk. Någon bro över Kumo älv fanns inte men det fanns en färja, som kunde ta 5-6 hästar på en gång. I Pirttijärvi fanns det ett gästgiveri och dit var det 16 v och lite längre fram fanns Långfors, eller Lankoski. Följande anhalt var Tuorila, avståndet dit var 15 verst och följande gästgiveri fanns i Ömossa i Wasa län. Till Liljeblads gästgiveri i Träskvik var avståndet 11 v och till Håxell i Lappfjärd ytterligare 8. Sedan var det bara 7 verst och så var man framme i Christinestad och där emellan fanns en by som hette ”Lästby”. Hela sträckan St. Petersburg till Christinestad via Björneborg blev 701 verst.

Rutt 2, via Tammerfors och Kauhajoki:

Från St.Petersburg till Tammerfors var avståndet 505 verst. Gästgiverier fanns i Ylöjärvi, Mahnala, Järvenkylä och i Wehuvarpe. Därifrån gick det resa till Ikalis kyrkby. Följande var Niinisalo och därifrån gick skjuts till Kankaanpää gästgiveri. Mellan Skantsi och Nurmijärvi ligger kyrkan i Karvia. Mellan Nurmijävi och Filpula finns Kauhajoki kyrka. Sedan följde Ketturi, Brusi, Håxell och slutligen Christinestad. Hela sträckan St. Petersburg till Christinestad via Tammerfors och Kauhajoki blev 724 verst.

Rutt 3, via Tammerfors och Storå:

Från St.Petersburg till Tammerfors var ju avståndet 505 verst. Från Tammerfors till gästgiveriet i Wehuvarpe var avståndet 65 verst. Därifrån var det 25 v. till Kankaanpää, därifrån det gick att få skjuts till Niinisalo. Följande gästgiveri var Sallinluoma, Kodesjävi eller Kiviniemi. Därifrån var det 7 verst till Storå kyrkby och ytterligare 12 till Gammelby, alltså Vanhakylä. Från Gammelby till gästgiveriet i Dagsmark var det 10 verst, ytterligare 8 till Håxell och 7 till Christinestad. Hela sträckan St. Petersburg till Christinestad via Tammerfors och Storå blev 679 verst. Det var alltså den kortaste vägen.