Melanders gård på Östra Långgatan 24.

Gården Östra Långgatan 24, som finns på tomt nr 216 i det fjärde kvarteret. Gården har i tiderna kallats ”Melanderas gårdin” och troligtvis är den byggd ungefär 1900 av sjömannen Vilhelm Melander. Gården fotograferad sommaren 2020.
Enligt 1825 års stadsplan så låg tomten 216 längs Östra Långgatan.

Enligt de gamla mantalslängderna och kyrkböckerna, så skulle följande personer ha bott på den här tomten:

År 1830 ägdes gården på tomt nummer 216 av viktualiehandlaren Anders Petter Åberg och hustrun Johanna. På hyra bodde sjömannen Anders Sundqvist.

År 1840 ägdes tomten nr 216 av viktualiehandlaren Anders Petter Åberg och hustrun Johanna, med dem bodde med dottern Johanna och pigan Cajsa. Anders Petter Åberg ägde gården ännu 1842 men inte längre 1843.

År 1845 ägdes gården av urmakaregesällen Ludvig Friske och hustrun Maria. Där bodde också handelsbokhållaren Otto Friske, sjömannen Conrad Friske med hustrun Catharina, liksom sjömannen Carl Häggblom, vars hustru också hette Catharina.

År 1860 ägdes gården av urmakaregesällen Ludvig Friske och hustrun Maria, med pigan Amanda. På hyra bodde sjömansänkan Maria Åkerberg med dottern, som också hette Maria. Där bodde också Ludvigs mor Elisabeth (f. 1776), som kallades Lisa. Hon dog som ett fattighjon år 1862.

År 1865 ägdes gården av urmakaregesällen Ludvig Friske som bodde med hustrun Maria. På hyra bodde nålmakaregesällen Karl Packalén med hustrun Eva och där bodde också en sjöman K. E. Packalén, liksom ”qvinnan Sofia Moliis”.

År 1870 ägdes gården av urmakaren Ludvig Friske (f. 1805) och hustrun Maria (f.1804). På hyra bodde nålmakaren Karl Kristian Packalén med hustrun Eva.

År 1875 ägdes gården av urmakareänkan Maria Friske. På hyra bodde nålmakaren Karl Kristian Packalén (1822) med hustrun Eva. På hyra bodde också arbetskarlen Gabriel Nyström och hustrun Brita.

År 1880 ägdes gården av urmakareänkan Maria Friske, som bodde med sin syster Karolina Wikman. På hyra bodde nålmakaren Karl Kristian Packalén (1822) med hustrun Eva och dottern Eva, född 1848.

År 1885 ägdes gården av sjömannen Vilhelm Melander, som bodde med sin mor Anna Charlotta och med dem bodde också en jungfru Johanna Karlberg, som var född 1834. Vilhelm Mikael Melander var son till skräddaren Carl Melander, född i Kaskö 1817 och Anna Charlotta, som var född i Vasa 1825 och han fick lagfart på denna tomt först i november 1886.

År 1900 ägdes gården och tomt nr 216 av sjömannen Vilhelm Melander, som år 1886 hade gift sig med Anna Katarina Björk (f. i Lappfjärd 1858). År 1890 föddes deras dotter Eva och 1893 föddes sonen Torsten. Där bodde också  Vilhelms mor, skräddareänkan Anna Charlotta Melander (f.1825). På hyra bodde sjömannen Karl Granlund (f.1875) med hustrun Sofia (f.1864) och en yngre dotter. Där bodde också hushållerskan Helena Björk (f.1834).

År 1908 ägdes gården av sjömannen Vilhelm Melander (1860-1928) med hustrun Anna (1858) och dottern Eva (1890) och en minderårig son Torsten född 1893. De hade fått fastebrev på lägenheten i november 1886. På hyra bodde en hushållerska, trotjänarinnan Helena Björck, som var född 1834 och dog i staden i mars 1909.

År 1910 var det samma ägare men då bodde på hyra maskinisten Frans Kallio (1884),och maskinisten Karl Henrik Fält (1886).

Åren 1920 – 1926 ägdes gården fortfarande av sjömannen Vilhelm Melander och hustrun Anna. Inga hyresgäster finns anmälda.

År 1928 avled Vilhelm och gården övertogs av änkan Anna Melander, som bodde ensam i gården.

År 1935 ägdes gården av sjömansänkan Anna Melander.

År 1950 ägdes den här gården Verna Eriksson (f.1893) och sonen Ernst (f. 1921), som sedan sålde gården åt snickeriarbetaren Henry Lång (1950-1987) på 1970-talet. Efter Henrys död, sålde änkan gården åt de nuvarande ägarna år 1988, som använder gården som stadigvarande bostad.

Gården fotograferad från nordväst sommaren 2020.
Man kan fråga sig vad det är som Melander bjuder ut i Syd-Österbotten i april 1917, men de eventuella köparna vet säkert vad det är.