Sjöman Forsströms gård på Östra Långgatan 4.

Sammanställt av Lasse Backlund i januari 2022 med hjälp av Bengt Klemets och Håkan Ström. Uppgifter är också tagna ur gamla mantalslängder och kyrkböcker. Rafael Olins släktutredningar har varit till stor hjälp.

Den äldsta delen av den här gården byggdes år 1830 av sjömannen Johan Henrik Forsström (1790-1848) och hans hustru Catharina (född Enberg i Närpes 1790-1879). Huset hade tidigare stått på Strandgatan 22, på den tomt som Johan Henrik sålde åt Erik Tötterman i februari 1830. Vid den försäljningen  fick Johan Henrik rätt att bortflytta gården och det var nog hit han flyttade den. Johan Henrik hade tillsammans med sin bror Gustaf köpt tomten nr 189, som kallades ”Finskat gärdan”, av borgmästare Daniel Mattens son Petter Johan. Den var då obebyggd och borgmästaren Mattens hade fått lagfart på den här tomten år 1794. Runt 1954 byggdes gården till på gårdssidan nästan med det dubbla, så att den då fick det utseende som den har i dag. Fotot från sommaren 2020.
På stadsplanen från 1825 så ser man att Östra Långgatan är kortare än i dag. Och varför skulle den gå längre eftersom tomterna 188, 189 och 190 var obebyggda och de användes endast som betesmark. Bokstaven ”N” i övre kanten är den förra östra tullstugan och bokstaven ”O” är Skutskata tåget, som av någon anledning har döpts om till Norrtullen. Den blåa rektangeln visar ungefär var gården på Östra Långgatan 4 finns i dag.

År 1830 var den här stora tomten obebyggd och den ägdes då av lagman Mattens änka. Hon var änka efter borgmästare Daniel Mattens (1747-1822), som var borgmästare från 1774 till sin död 1822. I mars 1830 sålde borgmästarens arvingar tomten åt sjömännen Johan Henrik Forsström (1790-1848) och hans bror Gustaf Erik Forsström (1806-1838). Johan Henrik och hustrun Catharina hade före köpet bott i egen gård på tomt 175, på Strandgatan 22. Johan och Catharina hade den 4 februari 1830 sålt den tomten åt handlanden Erik Tötterman. Brodern Gustaf och Maria Forsström hade före det bott på hyra i murmästare Backs gård på Strandgatan 2.

År 1831 ägdes den här delade tomten av bröderna Johan Henrik och Gustaf Forsström. De hade flyttat och byggt var sin gård åt sig och bodde nu med sina respektive hustrur i gårdarna på Strandgatan 3 och Östra Långgatan 4.

År 1833 hade tomten nr 189 delats i 4 delar och gården på Östra Långgatan 4 ägdes då av sjömannen Johan Forsström, som bodde med hustrun Catharina (född Enberg i Närpes 1790-1879) och som kallades Cajsa. De 3 övriga gårdarna på samma tomtnummer ägdes av:

-på Strandgatan 3 bodde sjömannen, senare lotsen Gustaf Forsström med hustrun Maria Lisa (f. Yttring i Närpes 1803-1882). Mellan åren 1830 och 1837 fick de 5 barn. Efter Gustafs död övertog änkan Maria gården som hon innehade tills hon dog år 1882, då den övertogs av dottern Johanna. År 1861, den 30 oktober hade lotsänkan Maria Forsström köpt en obebyggd del av tomten av Anna Forsström för 25 rubel. Den här tomtdelen låg längs med Östra Långgatan. Johanna sålde sedan gården åt Jakob Svartti och gården har sedan haft ägare som familjen Ketola, familjen Hautala, familjen Kuusisto och den nuvarande ägaren.

-på Östra Långgatan 5 bodde snickaren Isac Stenberg (född i Storå 1798) med hustrun Lena (född Nordström i Kristinestad 1805, död 1892 i Alavus). De bodde före det på hyra på Strandgatan 10. Efter Stenberg ägdes gården av sjömannen Westerback, slaktaren Männistö, från år 1929 Viktor och Lydia Tuomisto, från år 1952 Artur Gäddträsk (1903-1969) och hustrun Olga och efter dem den nuvarande ägaren.

-på Östra Långgatan 3 bodde sjömannen, senare tjärvräkaren Christian Olin (född 1800 i Åbo, död i Kristinestad 1881) med hustrun Christina (född Redlig i Korsholm 1806, död i Kristinestad 1900). Christian bodde före det på Strandgatan 8. I maj 1941 köpte Väinö Krekola gården av Olins dödsbo för 65 000 mark. I juni 1945 sålde Väinö Krekola gården åt målaren Alfons Hindén för 100 000 mark. I oktober 1948 sålde målaren Hindén gården åt Wiik & Höglunds bolag Kristinestads Såg för 450 000 mark. I något skede övertog sedan Valter Enlund från Solfängen gården. I början av 2000-talet övertogs gården av Valters dotter Siv och mågen Paavo Rantala, som rev byggnaden och uppförde den gård som fortfarande står kvar. De sålde den sedan vidare åt den nuvarande ägaren.

Åren 1837 – 1845 ägdes gården Östra Långgatan 4 av sjömannen Johan Henrik Forsström med hustrun Cajsa och med dem bodde barnen Carl Johan (f.1819), Maria Johanna (f.1821), Lisa Magdalena (f.1824), Nils Gustaf (f.1826) och Josef Wilhelm (f.1833). På hyra i deras gård bodde soldatdottern Lisa Smeds.

År 1845 ägdes gården av sjömannen Johan Henrik Forsström med hustrun Catharina och dottern Elisabeth. Dottern Maria var gift med sjömannen Zackris Ekström och Lisa var gift med sjömannen Anders Rönnlund.

År 1848, i juli avled sjömannen Johan Henrik Forsström i ”bukont” i Köpenhamn och gården övertogs då av änkan Catharina och av deras barn. Vid bouppteckningen följande år konstaterades att Johan hade ägt ¼ av tomten 189 och hustrun ärvde halva gården och de 5 barnen 1/10 var av gården.

Johan Henrik och Catharina Forsström hade 6 barn tillsammans:

-Carl Johan Forsström, född 25.3.1819 som rymde och försvann år 1854. Han hade varit gift med Anna Eriksdotter (född i Lappfjärd 1811-1878) och de hade tillsammans dottern Anna Maria (f.1845) och sonen Karl Wilhelm (f.1848). Också denne rymde och försvann i okända öden år 1869.

-Maria Johanna Forsström (1821-1904) som var gift med sjömannen Zackris Fredrik Ekström (1811-1852).

-Lisa Magdalena Forsström (f.1824) som var gift med sjömannen Anders Svante Rönnlund (f. i Lappfjärd 1823) som rymde och försvann år 1849. Hustrun Lisa kunde år 1855 gifta om sig med skarpskytten Zackris Slut och de flyttade samma år till Solf. Lisa Magdalena hade oäkta sonen Karl Johan Forsström, sjöman (1844-1875).

-Nils Gustaf Forsström, sjöman född 1826, rymde och försvann 1846.

-Catharina Fredrika Forsström (1830-1830).

-Josef Wilhelm Forsström (1833-1885), sjökapten. Han var första gången gift med Anna Maria Nordström (1824-1859) och andra gången år 1864 med Maria Sofia Hjulman (1836-1876).

År 1853 avled mågen Zackris Ekström, som hade varit gift med dottern Maria, och änkan övertog då hans andel av tomten. År 1854 fick Maria oäkta dottern Maria Catharina (1854-1855).

År 1859 ägdes gården av sjömansänkan Catharina Forsström och hos henne bodde dottern, änkan Maria Ekström. På hyra i gården bodde svarvareänkan Greta Backmansson med dottern Maria.

Åren 1865 -1875 ägdes gården av sjömansänkan Catharina eller som hon kallades Cajsa Forsström. Hos henne bodde sonen Karl Forsström.

År 1875 ägdes gården av sjömannen Johan Forsströms arvingar Catharina och deras barn. I gården bodde Catharina och hennes dotter, sjömansänkan Maria Ekström.

År 1876 avled skeppare Josef Wilhelm Forsströms hustru Maria Sofia (1836-1876). Skepparen var ute på haven med sitt fartyg ”Lax” och deras 3 söner togs då om hand av släktingarna. Sönerna Johan Wilhelm Severin (f.1867) och Gustaf Herman (f.1869) placerades hos fastern Maria Ekström på Östra Långgatan 4 medan yngsta sonen Karl Gideon placerades i mammas hemgård hos Hjulmans på Strandgatan.

År 1879, i mars avled sjömansänkan Catharina Forsström. Hon efterlämnade dottern, sjömansänkan Maria Ekström och sonen, sjökapten Josef Wilhelm Forsström. Vid dödsfallet ägde Catharina 1/8 av hela tomten nr 189.

År 1880 ägdes gården av Johan Forsströms arvingar men endast Maria Ekström bodde i gården. Hos henne bodde också  de moderlösa brorsbarnen Johan Wilhelm och Gustaf Herman Forsström.

År 1885 i november omkom sjökaptenen Josef Wilhelm Forsström då hans fartyg ”Lax” gick under utanför Englands kust med hela sin besättning, under en resa från Nantes till Köpenhamn. Sönerna Johan och Gustaf var båda till sjöss när deras far dog år 1885.

Sjökapten Josef Wilhelm Forsström och Maria Sofia fick barnen:

-Maria Emilia Forsström (1865-1867).

Johan Wilhelm Severin Forsström (1867-1913). Till sjöss ca 1882. Han var gift med Maria Sundblad (1866-1928) och mellan åren 1887 och 1908 fick de 12 barn. Av dessa dog några i unga år, en del for till Amerika men åtminstone Gunnel (1899-1975) som var gift med Onni Marjamäki (född i Storå 1897-1965) bodde i staden, liksom brodern Karl Forsström. Johan och Maria Forsström bodde från och med 1892 på Strandgatan 31, i den gröna gården, som de hade köpt av sjömannen Anders Lager.

-Gustaf Herman Forsström (1869-1944). Till sjöss ca 1883 och blev sjökapten i Amerika år 1890. Han ändrade sitt släktnamn till Wilson och han dog i Berkeley i Kalifornien.

-Karl Henrik Forsström (1873-1873).

-Karl Gideon Forsström som var född 1874 och som vuxen flyttade till Åbo. År 1895 gifte han sig med fångvaktaredottern ”Mimmi”  Wilhelmina Wårvik (f.1871) från Åbo. De fick 2 barn, som båda dog unga. Karl Gideon dog i Pyhäntä år 1931.

Åren 1890 – 1904 ägdes gården Östra Långgatan 4 av sjöman Johan Forsströms arvingar och där bodde sjömansänkan Maria Ekström. Marias son Fredrik ”Fred” Wilhelm for till Amerika ca 1870 och han bodde i North Bend, Oregon där han dog år 1906. Marias brorson, sjömannen Gustaf Herman Forsström (f.1869) var också skriven i gården.

År 1905, sjömansänkan Maria Ekström hade avlidit året innan och hennes gård hade då övertagits av dödsboet.  Via ombudet, bankdirektör Hans Estlander sålde dödsboet gården åt arbetaren Henrik Kujala för 1 500 mark. Köpebrevet är skrivet 26 april 1905 och det bevittnades av muraren Karl Högback och korvmakaren Johan Gustafsson. Heikki Kujala var född år 1865 i Kauhajoki och år 1895 gifte han sig med Hulda Ulrika Hautala (född i Teuva 1871, död i staden 1939).

Den låga byggnaden till höger är Forsströms gård på Östra Långgatan 4 och fotot är från början av 1900-talet. Fasaden mot gatan är likadan som i dag men gården byggdes till på gårdssidan på 1960-talet. Den högre gården i högra kanten ägdes av kapellmästaren och musikdirektören Johan August Hammar och år 1918 övertogs den av trädgårdsmästaren Martin Berglund från Sverige. Längst bort mitt i bild syns Norra Bryggeriet, som den här tiden ägdes av vicekonsul Gustaf Hydén.

År 1910 ägdes gården vid Östra Långgatan 4 av arbetaren Henrik eller Heikki Kujala (f.1865) med hustrun Hulda (f.1871). Mellan åren 1896 och 1908 hade de fått 7 barn tillsammans men endast 4 levde till vuxen ålder.

År 1916 ägde arbetaren Heikki Kujala och hustrun Hulda gården på Östra Långgatan 4. På hyra bodde arbetaren Vihtori Tuomisto (f.1885) och arbetaren Jaakko Kulmala (f.1875).

År 1920 ägdes gården på Östra Långgatan 4 av arbetaren Heikki Kujala, med hustrun Hulda och flera vuxna barn.

I slutet av 1920-talet ägde arbetaren Heikki Kujala med hustrun Hulda gården på Östra Långgatan 4. Sonen Yrjö (f.1896) var skriven i gården och han hade suttit i fängelse ett par år för landsförräderi. En annan son Emil (f.1905) hade utvandrat, troligtvis först till Amerika på 1920-talet och sedan till Sovjetunionen på 1930-talet.

I början och fram till mitten av 1930-talet var läget oförändrat. Heikki Kujalas son Emil Alarik (f.1905) hade rest till det som då kallades paradiset i Sovjetunionen men han försvann där i okända öden.

År 1942 i november avled arbetaren och änklingen Heikki Kujala och gården på Östra Långgatan 4 togs då över av de 3 arvingarna. Den äldsta arvingen, sonen Yrjö (f.1896) bodde i gården med hustrun Alina (född Vuorimaa i Kristinestad 1909) med sonen Pasi Aarre (f.1934). Yrjös lillasyster Eine Hulda (f.1898) flyttade 1920 till Helsingfors och efter en tid flyttade hon till Uleåborg. Hon dog där och testamenterade då sin andel av gården i Kristinestad åt den kommunistiska föreningen ”Oulun Demokratian Pioneerit r.y.” i Uleåborg. Hennes bror Yrjö  köpte sedan hennes andel av den där föreningen. Yrjös lillebror Aarne Vihtori (f.1900) flyttade 1922 till Kemi och möjligtvis började han arbeta på Kemi Träiindustri Ab, som affärsmännen Alex. Slotte och Anders Lerbacka från Kristinestad hade grundat där år 1919.

På 1950-talet övertogs gården av Yrjö och Alina Kujala och i början av 1950-talet renoverade de gården och den byggdes då till med ca 40 m². De vistades också i Sverige och runt 1997 sålde änkan Alina Kujala gården åt Paavo Salo.

År 2018 sålde Paavo Salo gården åt de nuvarande ägarna, som använder den som fritidsbostad.

Gården på Östra Långgatan 4 fotograferad från sydväst sommaren 2020.