Den försäkrade gården på tomt nr 55

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1886.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och det var först i februari1885, som gården försäkrades för första gången. Den gamla gården hade ju helt förstörts i den stora stadsbranden 14 januari 1859 och tomten hade varit obebyggd sedan dess. Det var skomakaren Valdemar Sjöblom, som uppförde gården år 1884 och han tänkte inte göra samma misstag som den tidigare ägaren, som hade gården oförsäkrad, då den brann ned.  Skomakaren Sjöblom ansökte att hans nybyggda gård skulle försäkras mot eldskada. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och Sjöblom uppgav då att på tomten fanns det nödiga brandredskap, nämligen 2 brandstegar, 2 brandhakar och 2 brandämbare, alla märkta med tomtens nummer i oljefärg.

Sjöblom uppgav att det på tomten inte fanns någon brunn men att det på Parmansgatan fanns stadens pumpbrunn, som kunde användas vid en eventuell eldsvåda och avståndet till den var bara 60 alnar (36 m).

Sjöblom uppgav att hans tomt var 2 254 ”Qvadrat alnar i areal vidd” (811 m²).

Tomtens plankarta var enkel då Valdemar Sjöblom skulle brandförsäkra sin nya gård på tomt nr 55. Så här såg den ut i renritad form.

Det fanns bara en byggnad på tomten år 1886, som Sjöblom ville försäkra:

Byggnaden:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1884, varken brädfodrat eller målat och hade ett tak av asfaltfilt. Byggnaden var 27 alnar (16,2 m) långt, 10 ½ alnar brett och höjden från marken till takkammen 13 alnar. Byggnaden har en våning och där fanns fem boningsrum, och i dessa fanns det 5 kakelugnar och en kokspis med hälla.

Den här huvudbyggnaden försäkrades för 3 000 mark.

Några andra byggnader fanns inte på tomten men Sjöblom försäkrade inkörsporten för 100 mark och den var gjord av stock och plankor.

Den årliga inträdesavgiften beräknades till 19, 15 mark. Den här avgiften eller premien gällde i 5 års tid och premien skulle då justeras i samband med att byggnaderna och brandredskapen granskades.

Så här såg original planteckningen ut som Valdemar Sjöblom lät rita upp då hans nya gård skulle brandförsäkras år 1886. Han underskrift finns infälld i nedre kanten.