Samskolans arkitekt Lars Sonck (1870-1956).

Arkitekt Lars Sonck (1870-1956).

Lars föddes i Kälviä i Österbotten och han var son till kyrkoherden Knut Emil Sonck, som var född i Bötom år 1822. Pappa Knut Emil var präst i flera församlingar, bland annat Kauhajoki, Teuva och Lappfjärd. Efter dessa församlingar fick han tjänst på Bergö 1863 och år 1867 blev han kaplan i Kälviä, där sedan Lars föddes år 1870.

Då Lars var 7 år gammal flyttade familjen till Finström på Åland, där fadern blev kyrkoherde och han blev sedan prost där 1882.

År 1886 började Lars i realskolan i Åbo och redan där visade han intresse för hantverk och arkitektur. Han gick sedan teknisk skola och färdig arkitekt blev han år 1894. Det stora lyftet fick han direkt då han samma år vann den nya Mikaelkyrkans arkitekttävling i Åbo. Den viktigaste byggnaden som Lars Sonck ritade var domkyrkan i centrala Tammerfors men han har också ritat många andra kända byggnader, såsom skolor, bostäder, vattentorn och offentliga byggnader.

Ungefär år 1923 fick Lars Sonck i uppdrag att rita en ny samskolbyggnad i Kristinestad och under åren 1924-1925 uppfördes den på Kasberget bakom stadens rådhus. Enligt byggnadsnämndens ordförande var Lars Sonck mycket hjälpsam också under byggnadstiden och hans arvode skulle ha varit lågt.

Byggnaden är ståtlig och synlig på långt håll, oberoende varifrån man kommer. Den har varit målad i flera olika färger, allt från vitt till ljusblått och brunt till grått.

Lars Sonck avled i Helsingfors år 1956 och han skulle vara nöjd om han visste att byggnaden fortfarande används för sitt ursprungliga ändamål. Den är till stor del i originalskick och den kommer inom några år att fylla jämna 100.