Från Kristinestads grundläggningstider.

Artikel skriven av Bjarne Henriksson, publicerad i Syd-Österbotten 9.12.1972:

Vid den här tiden för 323 år sedan var vasaborgarnas förgrymmade. Den 5 december 1649 hade nämligen Per Brahe undertecknat fundationsbrevet för Kristinestad. Vasaborgarna, som var rädda för att mista sitt grepp om lappfjärdsböndernas varor, hade under långa tider kämpat mot att utvidga deras rätt till seglation på Stockholm. Till exempel på riksdagen i Stockholm 3 oktober – 27 november 1643, steg två bönder från södra Österbotten fram och ville ha sina fördelar mera tillgodosedda.

En av dessa bönder, Lars Månsson Klemets från Dagsmark, befullmäktigades åter på tinget i Närpes 5-7 mars 1649 att resa till generalguvernör Per Brahe. Den här gången hade Lars Månsson på tinget fått bönderna att gå med på att kräva att en stad grundades någonstans mellan Vasa och Björneborg.

Lars Månsson hade stora förhoppningar, ty Per Brahe hade på sin resa i Österbotten 1638 konstaterat, att det verkligen behövdes en stad i nejden och då framkastat Koppön som lämplig plats. Så fort isarna smultit på våren 1649 seglade Lars Månsson till Åbo där Per Brahe residerade.

Per Brahes anhållan till drottning Kristina vann genklang och Lars Månsson kunde resa hem i vissheten om att få en stad på närmare håll än Björneborg och Vasa. Borgmästaren i Vasa, Peter Siulsson, försökte ännu i en skrivelse av den 17 september 1649 riktad till rikskanslern Axel Oxenstierna, få denna att upphäva beslutet om att grunda en stad på Koppön.

När Nykarleby grundades år 1620, hade Vasaborgarna haft lika liten framgång! Nu var de igen tvingade att se på hur handelsmän och borgare från andra städer flyttade till Koppön för att få njuta av de tolv frihetsåren som staden beviljats.

Matts Knutsson på Koppön, som ägde jorden där staden skulle grundas, tycks inte ha varit så glad åt beslutet, ty han förefaller att hårdnackat ha vägrat att flytta på sig fast Claes Cleasson 1651 utstakade en grundplan för staden. Han bodde kvar ännu 1652, när staden fick namnet Kristinestad, efter drottning Kristina och Per Brahes maka Kristina Katarina Stenbock.