Pelle Schlüters berättelser.

Per Erhard Schlüter, som kallades Pelle var född i Åbo år 1881. År 1900 blev han student och efter det började han arbeta på järnvägen men eftersom han deltog i värnpliktsstrejken 1903, så blev han avskedad från järnvägen. Efter ett par års studier i Helsingfors blev han år 1905 vald till redaktör för tidningen Syd-Österbotten och flyttade till Kristinestad. Han blev snabbt intresserad av stadens historia och skrev i tidningen flera intressanta artiklar. I februari 1907 slutade han på Syd-Österbotten och i december 1908 blev han redaktör på  tidningen Jakobstad. År 1913 började han igen arbeta på järnvägen och blev efter några år stationsinspektör i Kovjoki. Också efter att han slutade och flyttade bort i februari 1907 bidrog han med flera intressanta artiklar. Pelle gick i pension i april 1938 och avled i Nykarleby i mars 1949 och han är begravd i Åbo.

Välj en passande rubrik här under:

-Original, krutgubbar och sällskapsbröder.