Skogbergs historia om Kristinestad.

Edvin Skogberg föddes i Kristinestad den 18 september 1856 i gården på Östra Långgatan 58. Edvins far Johan Edvin var både skeppare och styrman och denne omkom som styrman då fartyget New Orleans förliste 1871 eller 1872. Edvin var då en 15-års pojke och efter det fick han lov att sköta sig på egen hand. Efter skolgången i Kristinestad fortsatte han i lyceet i Vasa, därifrån han blev student med höga betyg i början på 1870-talet. Han var duktig i skolan i Vasa, så han hade möjlighet att förtjäna sitt uppehälle som informatör och som privatlärare. På våren 1880 fick han en tillfällig tjänst som lärare på realskolan i Kristinestad.

Han fortsatte att studera och han avlade prov som filosofiekandidat. Hängivet började han ägna sig åt pedagogin och fick också lärartjänster. Mellan åren 1883 – 1885 var han lärare vid Åbo svenska klassiska lyceet och 1885 – 1886 hade han t.f. tjänst vid Finska klassiska lyceet i Viborg. Den 7 december 1886 utnämndes han till ordinarie lärare i latin och finska i Viborg där han sedan stannade till den 23 september 1894, då han avled efter en svår sjukdom.

Under sitt korta liv hann han skriva flera artiklar om livet i Kristinestad, som publicerades i Wasa Tidning på 1880-talet. Om du vill läsa några av hans texter, så klicka på önskad rubrik här under. Större och mindre korrigeringar har gjorts i texterna, för att de skall bli mera lättlästa och bättre passa dagens läsare och jag hoppas att Edvin skulle ha godkänt dessa ändringar.

-Stadens grundande, del 1.

-Stadens grundande, del 2.

-Stadens förvaltning åren 1649 – 1700.

-Gamla kyrkans brand.

-Kyrkan och skolan på 1600-talet.

-Kyrkan och skolan under åren 1743 – 1808.

-Tjärhandeln i Kristinestad på 1600-talet.

-Marknader och tullar på 1600-talet

-Vägar och annan kommunikation.

-Stora ofreden i Kristinestad

-Handeln efter stora ofreden på 1700-talet.

-Böndernas och borgarnas olika syn på handeln.

-Hantverkare i Kristinestad på 1700-talet.

-Häxan Brita Larsdotter bränd på bål.

-Stapelfrihet för Kristinestad

-Handeln efter lilla ofreden på 1700-talet.

-Några sedeskildringar från 1600-talet.