Skräddare Hjertströms gård på nr 58.

Gården på tomt 27 ½ A fotograferad från nordväst sommaren 2020. Bakom uthuset skymtar 2-våningshuset på nuvarande Strandgatan 61, som tidigare var den andra delen av tomt nr 27 enligt stadsplanen från 1825.
På den Bergentinska stadsplanen från år 1751 så har tomten på, Östra Långgatan 58 nummer 6, storleken var 20 x 60 m och den dåtida boningsbyggnaden skulle ha legat längs Strandgatan. Tomten nr 6 i det första kvarteret ägdes då av handelsman Matts Bergs änka.
I stadsplanen från år 1825 så går tomten nr 27 mellan Strandgatan och Östra Långgatan och den var delad i a och b. Den östra delen b införlivades sedan med tomten nr 28 och är den som i dag är Strandgatan 61. Den västra delen av nr 27 blev då en egen fastighet.

År 1830 ägdes gården av borgaren Erik Sundman med hustrun Lisa. Möjligtvis var det vid denna tid som huset byggdes, som fortfarande står där, eftersom huset på Strandgatan 61 också byggdes i mitten av 1830-talet.

Åren 1840 och 1850 ägdes gården av borgareänkan Elisabeth ”Lisa” Sundman och där bodde en tid också en handlande Sundman.

År 1855 ägdes gården av skeppareänkan Elisabeth Sundman. Där bodde också skeppareänkan Margaretha Linddahl, timmermannen Karl Sundblad med hustrun Maria, arbetskarlsänkan Maria Wester och en sjömanshustru.

År 1860 ägdes gården av kofferdieskepparen Johan Edvin Skogberg (f.1824 i Nykarleby, flyttade till staden 1852). Han gifte sig år 1853 med Maria Antoinette, som var född 1835 och var dotter till hattmakaren Johan Fredrik Lundholm och Maja Greta Berg, och med dem bodde också  svärmor Maria Lundholm (f. Berg i staden år 1804, död här 1866) och skeppare Johans syster Emeli (f. 1822). Johan Edvin Skogberg på  fartyget New Orlean försvann spårlöst runt 1871. Matrosen Kienokoski bodde i gården på hyra, liksom en handlandeänka Holmudd.

År 1865 ägdes gården av tjärvräkaren Carl Gustaf Ekroos med hustrun Maria. Carl Gustaf var född år 1829 i Siikais och flyttade till staden år 1861. Med dem bodde barnen Carl Wilhelm (f. 1853), Maria Sofia (f.1860) och Gustaf Alfred (f. 1863). Inneboende var före detta garvarehustrun G. Berg med sin dotter Ulla. Sjömannen J. A. Kullberg med hustrun Kajsa bodde där, liksom skepparen Ramström med hustrun Maria.

År 1870 ägdes gården av tjärvräkaren C. G. Ekroos. Hans hustru Maria ser ut att ha avlidit, förgiftad av kolos. Han är nu andra gången gift med Kristina Sofia Åström (f.1825). Där bodde också sadelmakaren Gabriel Lagerström och näringsidkaren Fredrik Malmberg med hustrun Maria.

År 1875 ägdes gården av tjärvräkaren C. G. Ekroos med hustrun Kristina. Boende var målaren Karl Rosendahl och hustrun Maria bodde där, liksom postiljonen Magnus Melander med hustrun Lisa.

År 1880 ägdes gården av skräddaren Petter Hjertström (f.1847 i Närpes) och hustrun Johanna (1849) och 2 barn. I gården bodde också skräddaregesällen August Lagerqvist (1829) och hustrun Maria (1826). Där bodde också brandvakten Karl Johan Siiro (1840) med hustrun Anna (1843) med sonen Johannes (1862) och 2 mindre barn. Ännu bodde där stadstjänaren Joh. Fredrik Lehtonen (1847).

År 1885 ägdes gården av skräddare Hjertström men där bodde också målaren O. A. Rosendahl (1832) och hustrun Maria (1829). Stadstjänaren Fredrik Lehtonen (1847) bodde också på hyra.

År 1890 ägdes gården av Skräddaren Petter Hjertström (f.1847), Johanna (f.1849), Artur (f.1880), Emilia (f.1878).

År 1920 ägdes gården fortfarande av skräddare Hjertström, men där bodde också skräddaren Tobias Söderling. Tobias var född år 1891 i Ulvila och han var gift med Petter Hjertströms dotter Johanna Emilia (f.1878) och som kallades Miili.

Efter att Petter Hjertström avlidit sålde änkan Johanna gården åt skräddaren Tobias Söderling, så år 1930 och framåt var Söderling ägare. Ännu på 1950-talet ägdes gården av skräddaren Tobias Söderling och hustrun Miili.

Gården på tomt nr 27 ½ A vid Östra långgatan 58, mitt emot nya kyrkan. Fotot från sommaren 2020.
Skräddare Hjertström var en flitig annonsör i de lokala tidningarna och i annonsen ser man att urvalet var gott och eftersom han höll på under så lång tid tyder på att arbetet var välgjort. Annonsen från år 1906 i Syd-Österbotten.
Den första juni 1909 öppnade Hjertström en filial till sitt skrädderi också i Närpes.
I oktober 1910 öppnade skräddare Hjertström en butik i sin gård.
I juli 1916 övertog Topi Söderling den skrädderiaffär som hans svärfar P. A. Hjertström hade drivit sedan 1880-talet.
Ofta införd annons av Tobias Söderling, hösten och vintern 1916.