Stadens första fullmäktige år 1875.

I Kristinestad höll fullmäktige sitt första sammanträde den 13 januari 1875. Ordförande var kommerserådet Otto Wendelin och viceordförande A.L. Linzén. Bland ledamöterna kan nämnas handlanden C.G. Brandt, bagaren M. Österberg, glasmästaren G. Eklund, ölbryggaren P. Båge, smeden A. A. Törnroth, handlanden J. W. Ekman, handlanden A. Roos, fiskaren G. Åkervall, handlanden G. Hydén, kommerserådet C. E. Carlström, fabriksidkaren N. L. Fougstedt, handlanden L. W. Wendelin, handlanden R. Soltin, smeden G. V. Sundblom, färgaremästaren E. R. Åkerberg, kommerserådet E. A. Tötterman, kopparslagaren J. Sjöström, färgaren Salmén, målare Lindqvist och urmakaren J. Westerholm.

Chef för drätselkontoret denna tid var handlanden H. West och medlemmar G. Eklund och R. Uggla, suppleanter C. H. Holmström och G.F. Hartman.

Sekreteraren i fullmäktige och kamrerare i drätselkammaren var justitierådmannen och vågmästaren J. M. Lundberg.

Borgmästare i staden vid denna tid för fullmäktigepremiären var Karl Johan Asplund, som senare tillträdde motsvarande tjänst i Nystad.

Det var år 1875 som man införde hundskatten i staden. Den utgick med ej mindre än 2 mark per djur. På våren 1875 antogs den byggnadsordning som var i kraft ännu på 1950-talet. Fullmäktige diskuterade också eventuell uthyrning av rådhuset, flyttning av brunnar och revisionsrapporter.

Det första fullmäktige hade även att behandla en större förskingring, eftersom stadskassören Felén hade gjort av med feberlasarettsfondens medel.