Artikel i Finlands Frihetskrig 1918.

I tidskriften ”Finlands Frihetskrig 1918” som utkom 1920 finns det beskrivet hur frihetskriget förlöpte på de olika orterna i Finland. Peter Grannas har bidragit med dessa sidor som väl belyser händelserna som ledde till Kristinestads befrielse 31.1.1918.

127 128 129 130 131 132 karta 133 134 135